Marina Sherieva, undersköterska.

Marina Sherieva, undersköterska.

Marina Sherieva, undersköterska och habiliteringspersonal, har just bytt ett gruppboende inom funktionshinderomsorgen mot ett annat.

– Jag bara tackar, säger hon.

Kommunal och Bodens kommun har avtalat om att möjliggöra arbetsplatsbyten inom socialförvaltningen.

En kort beskrivning, ett antal sms och telefonsamtal har lett mig hit: Fackens hus i Boden. Här sitter Kommunal tillsammans med andra fackförbund. 

Oändligt tacksam

Marina Sherieva är oändligt tacksam över att arbetsplatsbyte kom på tapeten. Hade det inte dykt upp hade hon förmodligen varit sjukskriven, säger hon.

– Jag fick panik när jag tänkte på att behöva gå tillbaka till mitt gamla jobb. Nu trivs jag jättebra, personalen känner mig, jag känner dem. Vi samarbetar jättebra.

Marina Sherieva.
Marina Sherieva, undersköterska.

I november ska det utvärderas. För det är så det går till. Vid bytet kommer man överens om en prövotid på tre till sex månader. Efter två månader sker en utvärdering. Under tiden är man tjänstledig från sitt gamla jobb. När prövotiden är över måste man bestämma sig.

Vad händer om man redan efter två månader inser att det var bättre på det gamla jobbet?

– Då går man tillbaka, säger Marina Kilpelä, förhandlare för Kommunal inom socialförvaltningen.

 Vad är skillnaden mot att bara säga upp sig och söka ett annat jobb?

– Det här är en säkrare process, man har alltid sitt gamla jobb att gå tillbaka till, säger Anna-Karin Nylund, Kommunals sektionsordförande.

Dessutom tar man med sig lön och anställningsvillkor, vilket det annars inte finns några garantier för.

Byte till vakanta tjänster

Möjligheten till arbetsplatsbyte har funnits sedan december 2019 men det är först det senaste halvåret det börjat rulla på när överenskommelsen omförhandlats och det blivit möjligt att byta till vakanta tjänster. Från början var tanken att två fysiska personer skulle byta med varandra men nu är det alltså möjligt att byta till tjänster som blivit lediga, om någon slutat eller det är vakant av andra orsaker. Det enda som kan sätta stopp för ett byte när det finns något ledigt är om det finns ett rehabiliteringsärende. Det går alltid före.

Ändå är det bara sammanlagt fem arbetsplatsbyten som pågår just nu i Boden, enligt Lena Fällman, personalkonsult vid kommunledningsförvaltningen i Bodens kommun. Förutom det är två byten fullföljda.

Vi har haft ganska många omorganisationer som har gjort att vakanta tjänster i första hand erbjudits medarbetare som varit i omplaceringsprocess.

Lena Fällman, Bodens kommun

Informationen har inte nått ut, säger Kommunal. Marina Sherieva kände inte till att detta fanns innan hon kontaktade facket.

– Vi har informerat i chefsleden men vi har haft ganska många omorganisationer som har gjort att vakanta tjänster i första hand erbjudits medarbetare som varit i omplaceringsprocess, säger Lena Fällman vid Bodens kommun.

Går att avbryta

Kommunalarbetaren har varit i kontakt med en till person som gjort ett arbetsplatsbyte. Men där har det inte blivit lika bra. På det nya stället saknas rutiner och allt har varit allmänt rörigt. När detta skrivs är det osäkert om bytet ska fullföljas.

Vad finns det för beredskap om arbetsplatsbytet inte blir bra?

– Om det inte blir bra får man diskutera det på uppföljningsmötet. Då kan man kolla om det finns några andra arbetsplatser att prova på. Men problemet är att det inte finns så många vakanta tjänster. Vi kan begära att arbetsgivaren undersöker om det finns någon fysisk person att byta med, säger Kommunals förhandlare Marina Kilpelä. 

Anna-Karin Nylund, Kommunal i Boden.

Vi vet att det finns ett intresse och vi har flera medlemmar med dubbla kompetenser.

Anna-Karin Nylund, Kommunal i Boden

Både Kommunal och Bodens kommun ser överenskommelsen som en förebyggande åtgärd som kan undvika sjukskrivningar.

– Man kanske inte trivs eller har önskemål om att få prova på något nytt. Det behöver inte vara kopplat till att det är fysiskt tungt. Att då få möjligheten att byta till något annat tror jag kan bidra till bättre förutsättningar att undvika sjukskrivning, säger Lena Fällman.

Kommunal driver på för att möjliggöra arbetsplatsbyten i hela kommunen. Än så länge är det bara möjligt inom socialförvaltningen.

– Det borde inte vara något problem eftersom det är en arbetsgivare. Vi vet att det finns ett intresse och vi har flera medlemmar med dubbla kompetenser, säger Kommunals Anna-Karin Nylund.

Så gör de i Boden

  1. Man anmäler önskemålet till närmaste chef.
  2. Man fyller i en blankett där man kryssar i vilken verksamhet man vill prova på att jobba i. Man ska också motivera varför man vill göra arbetsplatsbyte, tillsammans med chefen.
  3. Kommunen får in blanketten och undersöker om det finns en matchande person man kan byta med eller om det finns någon vakant tjänst som matchar.
  4. Kommunen undersöker så att det inte är aktuella rehabiliteringsärenden som måste gå före.
  5. En bedömning görs utifrån kvalifikationskraven på nya tjänsten.
  6. Vid ett möte avgörs hur lång prövotiden ska vara, mellan tre och sex månader.
  7. Efter två månader görs en avstämning.
  8. När prövotiden är slut blir det ett nytt möte där det avgörs om arbetsplatsbytet ska bli permanent eller inte.
  9. Skulle det uppstå kö till arbetsplatsbyte går den med längst anställningstid före.


Vad skulle du vilja testa om du fick göra ett arbetsplatsbyte?

Tina Källman.
Tina Källman 34 år, stödassistent, Kramfors:

”Jag skulle gärna pröva på att jobba i en skola med funktionsstöd. Det skulle vara en omställning att få jobba med barn i stället för att jobba med vuxna. Det blir en annan sorts utmaning helt enkelt, mer intressant.”

Mohammed Ibrahim.
Mohammed Ibrahim 32 år, drifttekniker, Stockholm:

”Kanske skulle man kunna testa att bli fastighetsförvaltare. Eller rörmokare eller elektriker. Jag gillar sådant hantverk. Skulle vilja lära mig mer inom styrjobb också, som kyltekniker. Det är häftigt, tycker jag.”

Nina Kågström Persson.
Nina Kågström Persson 46 år, barnskötare, Skellefteå:

Jag skulle vilja pröva på att vara städare. Jag vill egentligen inte byta men om jag skulle pröva något annat så skulle jag kunna tänka mig städ. Man ser ju städare på jobbet.”

Marcus Sundell.
Marcus Sundell 35 år, snickare/hantverkare, Västervik:

”Brandman är ett jobb jag skulle kunna tänka mig. Min bror är brandman. Och farsan var deltidsbrandman. Just det här att man måste vara alert och kunna hjälpa folk.”

Madde Alfredsson.
Madde Alfredsson 30 år, kyrkogårdsarbetare/kyrkvaktmästare, Skinnskatteberg:

”Jag är så nöjd med det jag har. Men kanske något annat inom trädgård. Jag har alltid varit intresserad av trädgård, jag har pluggat till trädgårdsmästare men inte gått klart utbildningen.”