Att drogtest förkommer allt oftare i arbetslivet visar statistik från Karolinska universitetslaboratoriet. Allt fler urinprov visar också på att droger använts, skriver Läkartidningen. Antalet tester har ökat i år efter en minskning i fjol som förklaras av pandemin.

I höst kör Skellefteå kommun ett pilotprojekt. Vid nyanställning drogtestas slutkandidaten. Det gäller utannonserade tjänster på samhällsbyggnadsförvaltningen och socialkontoret som ansvarar för vård och omsorg.

– Utgångspunkten är att det är viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och också med koppling till invånarna, säger Evelina Fahlesson (S), ordförande i personalnämnden.

Vad vet du om drogtest?

Testa dig själv – vad vet du om drogtest?

KA reder ut

Hon säger att det politiska beslutet var efterfrågat av chefer i kommunen.

Men rättsläget kan tolkas olika. Enligt arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ska arbetsgivaren visa på att det finns vissa krav ”på funktionsduglighet” i verksamheten om drogtest ska genomföras vid nyanställning. Det kan gälla till exempel trafikbranschen och räddningstjänsten.

Evelina Fahleson (S), kommunalråd i Skellefteå.
Evelina Fahleson (S), kommunalråd i Skellefteå.

För privata arbetsgivare ser rättsläget annorlunda ut och Evelina Fahlesson har tagit intryck av hur drogtest används i privata företag.

– Vår bedömning handlar om att ingen av våra anställda ska vara påverkad av droger eller alkohol oavsett vilken personal det är, säger Evelina Fahlesson.

Hon framhåller att det här är ett pilotprojekt som ska utvärderas.

– Visar det sig att någonting inte är korrekt gjort, då ska vi pröva det. Om det kommit fram nytt underlag så kikar vi på det, säger Evelina Fahlesson.

Det är klockrent när det gäller trafik och räddningstjänst. Men var drar vi gränserna?

Ann-Christin Pettersson, Kommunal i Skellefteå

Kommunal har förklarat sig oeniga med arbetsgivaren när det gäller drogtesten.

– Det är inte bra att vi har dem som är påverkade på våra arbetsplatser. Men hur ska vi göra det här på ett bra sätt? Det är klockrent när det gäller trafik och räddningstjänst. Men var drar vi gränserna? frågar Ann-Christin Pettersson, ordförande för Kommunal i Skellefteå.

Hon är kritisk till att alla ska testas och ifrågasätter hur det kan ske på ett säkert sätt och utan att integriteten kränks.

– Hur mycket koll ska arbetsgivaren ha? frågar Ann-Christin Pettersson.

Det som, enligt Skellefteå kommun, ger utslag i testet är cannabis, amfetamin, metamfetamin, heroin/morfin, kokain och bensodiazepiner som ingår i läkemedel mot ångest, oro och sömnsvårigheter.

– Det kan skapa oro för vilken medicin man kan ta och man kanske inte vill berätta om varför man äter medicin, säger Ann-Christin Pettersson.

Drogtester vid nyanställning

Drogtest vid nyanställning förekommer även hos andra offentliga arbetsgivare. Det gäller bland annat Olofström och Region Dalarna.

Region Gävleborg planerade att införa slumpmässiga alkohol- och drogtester av alla anställda. Detta har dock pausats då hanteringen av känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR ska utredas ytterligare.