Från och med början av nästa år ska de slumpmässiga testerna börja genomföras. De som ska testas är personal som på grund av ett missbruk riskerar att utsätta tredje person för skada. Det gäller personal inom vård och omsorg men också till exempel fritids- och idrottsledare samt färdbeviskontrollanter och hållplatstekniker.

– Vi har tagit med personal i tjänsteutövning eller som har tillgång till och hanterar medicin, har kontakter med patienter, gör patienttransporter eller kör bil, säger HR-direktör Karin Rystedt.

Det är ett politiskt beslut att införa slumpmässiga alkohol- och drogtester. Men det har tagit lång tid att få dem till stånd.

För fem år sedan var fack och arbetsgivare överens om slumpmässiga alkoholtester. Men då föll det på att Datainspektionen ansåg att det fanns brister i hur integritetskänslig information som samlades in skulle hanteras.

Efter det svängde Kommunal och andra berörda fackförbund och sa nej till projektet, bland annat med hänvisning till att skyddet för den personliga integriteten inte är tillräckligt stor.

Eftersom enighet inte går att nå med facken beslöt Region Gävleborg att även genomföra drogtester, vilket facken hela tiden sagt nej till.

Karin Rystedt menar att hänsyn har tagits till Datainspektionens synpunkter och fackens krav om skydd för den personliga integriteten.

– Testerna ska genomföras avskilt och skötas av en utomstående utförare. Arbetsgivaren får inte veta testresultaten annan än i de fall där det finns ett misstänkt missbruk. Eventuell rehab ska hanteras av företagshälsovården där arbetsgivaren inte heller har insyn utan arbetstagarens medgivande.

Tony Skoog tycker inte att detta räcker för att skydda den personliga integriteten.

– Det finns fortfarande frågetecken kring hur testerna genomförs och provsvaren hanteras, säger han.

Ingen kommer att tvingas genomföra testerna. Karin Rystedt säger att om någon vägrar medverka får ansvarig chef ta ett samtal med den personen.

– Kanske finns det andra tecken på ett misstänkt missbruk som vi då får ta tag i. Men vi kommer inte att tvinga någon att testa sig, säger hon.

Ingen kommer heller att bli av med jobbet om testerna avslöjar ett missbruk. Då ska istället behandlande åtgärder sättas in.

– Syftet är att Region Gävleborg ska vara alkohol- och drogfri. Forskning visar att slumpmässiga tester är en positiv väg för att nå detta mål, säger Karin Rystedt.