Den centrala förhandlingen mellan Kommunal och motparten slutade i oenighet.

– Allt jag kan säga om förhandlingen är att provanställda är rättslösa. Jag förstår inte varför den anställningsformen tillåts, säger Kommunals ombudsman Mario Gavran.

Provanställning upp till sex månader finns enligt las. De som är provanställda kan när som helst tvingas sluta. Bara för att arbetsgivaren vill bli av med dem. Det krävs inte misskötsamhet eller andra sakliga skäl.

I bussbranschen kan personal efter flera års anställning tvingas byta arbetsgivare efter en upphandling, och då få börja om som provanställda.

Detta hände Kurt Wiberg och Angelo Afonso som var förare, arbetsplatsombud och skyddsombud hos Björcks bussar. De togs över tillsammans med sina arbetskamrater som provanställda hos Mohlins bussar som vann den senaste upphandlingen av trafiken i Knivsta.

Kurt Wiberg och Angelo Afonso valde att fortsätta som skyddsombud och arbetsplatsombud.

– Jag kunde inte föreställa mig att vi kunde råka illa ut på grund av våra uppdrag, säger Angelo Afonso.

Mario Gavran, Kommunal.

Allt jag kan säga om förhandlingen är att provanställda är rättslösa. Jag förstår inte varför den anställningsformen tillåts.

Mario Gavran, Kommunal

De var kritiska mot arbetsmiljön vid depån förarna fick flytta till. Efter några månader fick Kurt Wiberg och Angelo Afonso veta att deras provanställningar skulle upphöra.

Arbetsgivaren förnekar att detta berodde på deras fackliga uppdrag.

Men Kommunal gav sitt stöd till Kurt Wiberg och Angelo Afonso. Förbundet menar att det inte finns några bevis för att de har misskött sitt arbete. Kommunal anser att båda på ett bra sätt har skött sina uppdrag som arbetsplatsombud och skyddsombud.

Förbundet hävdade att Kurt Wiberg och Angelo Afonso har utsatts för föreningsrättskränkning på grund av sina uppdrag. Men det vann ingen framgång i den centrala förhandlingen.

Kurt Wiberg och Angelo Afonso är mycket besvikna, även på Kommunal.

– Vi fick förhoppningar om att få jobben tillbaka när Kommunal sa att de skulle driva detta som en föreningsrättskränkning. Varför drev de detta om det inte var möjligt att vinna en sådan tvist, säger Kurt Wiberg.

Vad är föreningsrätt?

Det är en rätt i medbestämmandelagen att vara med i facket och att ha fackliga uppdrag. Ingen får enligt lagen trakasseras, diskrimineras, straffas med sämre arbetsvillkor eller bli av med jobbet på grund av det fackliga medlemskapet eller uppdraget.

Problemet är att facket måste kunna bevisa anklagelser om kränkning av föreningsrätten, exempelvis att någon blir av med jobbet på grund av att denne är fackligt stridbar. Det kan vara svårt att styrka om arbetsgivaren förnekar att uppsägningen beror på det fackliga uppdraget. 

Anders Blixt, är ombudsman i Kommunal Mitt och den som skötte förhandlingen med Mohlins bussar innan han skickade den vidare till förbundet för en central förhandling. Han tycker att det är olyckligt om Kurt Wiberg och Angelo Afonso är besvikna på Kommunal.

– Jag försöker alltid att vara övertydlig om rättsläget just för att inte skapa falska förhoppningar. Det är mycket svårt att bevisa en föreningsrättskränkning. Du måste kunna styrka att åtgärden som den anställde utsatts för beror på dennes fackliga uppdrag, säger han.

Det här var ett principiellt viktigt fall, därför ville vi ändå ta upp det i en central förhandling.

Anders Blixt, Kommunal

Anders Blixt berättar att LO-TCO rättskydd av det skälet menade att det var utsiktslöst att försöka driva fallet vidare till Arbetsdomstolen.

– Det här var ett principiellt viktigt fall, därför ville vi ändå ta upp det i en central förhandling, tillägger han.

Anders Blixt säger att det är ovanligt att provanställda tar på sig att bli skyddsombud.

– Men vi kan inte hindra någon som vill. Fast vår rekommendation är att vänta tills provanställningen övergått till en tillsvidareanställning.

Vid Mohlins bussar i Knivsta saknas nu arbetsplatsombud och skyddsombud.

Kurt Wiberg och Angelo Afonso söker nya jobb men har inte fått något nytt som förare.

– Det är tufft, nu lever vi på a-kassa, säger Kurt Wiberg.