Som KA skrev förra veckan har majoriteten av LO-förbunden svängt i las-frågan. Styrelsen beslöt då att rekommendera representantskapet, det högsta beslutande organet mellan kongresserna, att säga ja till las-överenskommelsen som LO tidigare sagt nej till. Och representantskapet följde styrelsens rekommendation.

Även om LO nu svängt i frågan är det upp till respektive förbund att fatta beslut om de vill ansluta sig till det huvudavtal som är en del av las-överenskommelsen, Kommunal och IF Metall har redan anslutit sig.

Beslutet vid representantskapet föregicks av förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv om villkoren vid omställning för de LO-medlemmar som inte tillhör förbund som ingår i LAS-överenskommelsen. De riskerade att få sämre villkor än de staten ska erbjuda anställda i företag utan kollektivavtal.

Dessa förhandlingar berörde även Kommunals medlemmar eftersom TSL – LO:s och Svenskt Näringslivs gemensamma omställningsorganisation – behöver få ett förändrat uppdrag som enligt las-överenskommelsen ska ge bättre villkor för Kommunals privatanställda medlemmar vid omställning.

Svenskt Näringsliv krävde i förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal att LO ansluter sig till las-överenskommelsen vilket alltså nu blir fallet.