2016 infördes en skärpt skrivning i lagen om bemanning på äldreboenden. Det var efter att regler om minimibemanning stoppats av arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (då SKL). Det lagen i dag kräver är att det ska finnas tillräckligt med personal för att de utan dröjsmål ska kunna uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

Sedan reglerna skärptes har Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo, kritiserat nattbemanningen på minst 46 boenden runt om i landet. Ett av dem är Bantorget i Linköping, som drivs av Attendo.

Nattbemanningen på många äldreboenden är fortfarande för låg, visar KA:s granskning.

Nattbemanningen

För låg bemanning på natten

Nyheter

I februari 2019 gjorde Ivo ett oanmält besök efter att det kommit in en anmälan om för låg bemanning. Äldreboendet hade totalt 50 platser, fördelade på fem våningar. En av de fem avdelningarna var demensavdelning, men enligt personalen fanns boende med demenssjukdom eller liknande symtom på samtliga avdelningar.

15 boende behövde hjälp av två personal vid vändningar eller toalettbesök. Bemanningen på natten var två personal.

Underbemannade? Det här kan du göra

  • Om du tycker att ni är för få kan du tipsa Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, antingen via telefon eller digitalt. Du kan vara anonym. Ivo kan då göra en oanmäld inspektion för att granska bemanningen på din arbetsplats.
  • Har du pratat med din arbetsgivare men inte fått något gehör, kan du också kontakta ditt skyddsombud, eller din sektion. Facket kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder.
  • Om det inte ger resultat kan skyddsombudet göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan ställa krav på arbetsgivaren för en förbättrad arbetsmiljö.
  • Du kan också själv tipsa Arbetsmiljöverket på deras hemsida. Det kallas arbets­tagarens anmälan och Arbetsmiljöverket avslöjar inte vem som anmält. 

Personal berättade för Ivo att de flera gånger påpekat för arbetsgivaren att bemanningen var otillräcklig, utan att få gehör. 

– Det var jättetufft när vi bara var två, säger en anställd som vill vara anonym av rädsla för repressalier från arbetsgivaren.

Personen berättar att demensavdelningen då lämnades obemannad.

– Vi kunde vara borta i två timmar. Vissa hade golvlarm men det är inte så lätt att släppa allt det man höll på med och springa till demensavdelningen som låg på botten.

Vi kunde vara borta i två timmar. Vissa hade golvlarm men det är inte så lätt att släppa allt det man höll på med och springa till demensavdelningen som låg på botten.

Anonym anställd på Bantorget

Ivo krävde att Attendo skulle bemanna upp till fem personal på natten. Attendo ökade bemanningen till tre personal och installerade fler larm. Det räckte inte ansåg Ivo, men när Attendo överklagade beslutet gav förvaltningsrätten företaget rätt. Att demensavdelningen fått en personal som alltid stannade kvar där och att Attendo uppgett att man bemannar upp vid behov räckte enligt domstolen. 

Förvaltningsrätten anser att Ivo ställt för höga krav på bemanning och skriver i sin dom att det hade krävts ”förändrad rättslig reglering i syfte att den i varje stund optimala omsorgsnivå som IVO förespråkar hade kunnat upprätthållas.”

Den anställda som KA har pratat med tycker att det fungerar bra nu med tre personal på natten. Men hen skulle önska att arbetsgivaren ökade bemanningen när arbetsbelastningen tidvis är högre. 

– Jag skulle vilja att de satte in mer resurser när det är oroligt. Men det har jag inte varit med om att de gör. De sätter oftast in en extra när vi har vak, men inte alltid. 

Attendo säger till KA att man arbetar systematiskt med att bemanna upp efter behov, till exempel vid oro. Enligt företaget kan nattpersonalen också på eget initiativ sätta in extra personal samt ta hjälp från nattpatrull.