– Vi är frustrerade och besvikna, säger Claudia Nistor-Pedrini, undersköterska och arbetsplatsombud på Svaleboskogens vård- och omsorgsboende.

Det var i september som politikerna beslutade att nattpassen åter skulle bli tio timmar. Detta efter att anställda i äldreomsorgen i flera år protesterat mot att nattpassen kortats till nio timmar eller mindre.

Tio timmars pass skulle betyda färre nattpass.

– Det är mer hälsosamt, kroppen får bättre återhämtning, säger Claudia Nistor-Pedrini.

Silvana Vretoska, Kommunal. (Bilden från äldreomsorgen är en genrebild.)

Hälsoscheman

Här blir natten tio timmar

Arbetstider

Hon har kämpat för att få tillbaka tio timmars passen sedan 2013. Eftersom det politiska beslutet togs i september så anser hon att förändringen redan kunde ha genomförts.

– Vi kan inte vänta, vi kommer att agera, säger Claudia Nistor-Pedrini.

Att det finns planer på att göra en så kallad 6.6a-anmälan och begära åtgärder enligt arbetsmiljölagen bekräftas av Silvana Vretoska som är ordförande för Kommunals sektion äldreomsorg.

– Vi måste ha ett klart datum, annars kommer ombuden vidta åtgärder, säger Silvana Vretoska.

För hemtjänsten finns en tidsplan. Men när det gäller särskilda boenden har Kommunal fått olika datum.

– Jag blir jättebesviken över att arbetsgivaren inte förstår allvaret, säger Silvana Vretoska.

Samtidigt kontaktas Kommunal av medlemmar som tror att de inte kommer att få tio timmar natt.

– Det skapar en oro, i längden blir det arbetsmiljöproblem, säger Silvana Vretoska.

Hon berättar att många frågar efter ett datum när tio timmars passen återinförs.

– Många har gått ned i tjänstgöringsgrad, det påverkar lön och pension, säger Silvana Vretoska.

Tina Isaksson är avdelningschef för vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Hon säger att en tidsplan ska presenteras i nästa vecka.

– Vi har sagt att vi kommer att starta rullande från den 1 januari 2022. Men utifrån schemaperioderna. Vi har 52 boenden, det ser lite olika ut. Vi ska återkomma med en exakt plan för när sista huset är färdigt, säger Tina Isaksson.

Att Kommunal överväger att vidta åtgärder enligt arbetsmiljölagen tycker hon är märkligt.

– Vi är helt överens, det är inga konstigheter. Däremot måste vi ta hänsyn till de verksamheter och de schemaperioder som vi har. De kommer att få besked, så det är inga problem.