Det var i september i år under ett nattpass som det som flera anställda på Terrassen hade varit oroliga för slutligen inträffade. Två främmande personer tog sig in i byggnaden, då dörrarna inte fungerar som de ska. 

Under den natten blev en medarbetare utsatt för ett våldtäktsförsök, rapporterar tidningen Mitt i.

Sedan äldreboendet öppnade i mars i år har flera anställda upplevt att arbetsplatsen känns otrygg. Orsaken är dörrarna som leder till de olika våningsplanen i huset inte alltid stängs igen automatiskt.

Flera som jobbar på äldreboendet har tidigare tagit upp problemet med arbetsgivaren. Trots det hände inget förrän efter att våldtäktsförsöket inträffade. Arbetsgivaren påbörjade sin riskanalys och tog fram en handlingsplan efter möten med medarbetare och Kommunal. 

– Vi blev kontaktade när det var för sent. Överfallet hade redan skett, konstaterar Saara Gustafsson, huvudskyddsombud för Kommunal i Haninge. 

Efter det har dörrarna utrustats med ett larm som piper om de är öppna. Anställda som KA pratat med, och som vill vara anonyma, menar att de inte är nöjda med lösningen. Bland annat eftersom ljudet inte är tillräckligt högt. 

– Jag tycker det är fruktansvärt att man lägger ansvaret för att hålla koll på dörrarna på oss, säger en medarbetare, som beskriver att personalen går och rycker i dörrarna under sina arbetspass. 

Jag tror att om man inte lyssnar på personalen kommer folk att sluta. Det var så fruktansvärt det som hände och man tänker ju på sin egen säkerhet. Man tänker att det kunde ha varit jag.

Anonym anställd på äldreboendet Terassen.

Nu känner sig flera så pass otrygga att de själva skaffat pepparsprej, batong eller överfallslarm som de har med sig på jobbet.

– Jag har varit anställd i kommunen i över 30 år och har aldrig hört talas om något liknande. Det är så exceptionellt att det är svårt att ta in, säger Saara Gustafsson och fortsätter:

– Kollegor pratar om hur de kan beväpna sig och var de kan gömma sig någonstans. Det är faktiskt helt sjukt, säger hon.

Kommunal vill att nattpersonalen ska slippa jobba ensamma. Efter överfallet började man att jobba två och två, men nu har arbetsgivaren tagit bort den åtgärden. Saara Gustafsson tycker det är ett dåligt beslut.

– Även om tekniken börjar att fungera kommer det ta tid innan personalen känner sig trygg. Kostnaden som krävs för att jobba två åt gången kommer i stället att synas i form av ökad sjukfrånvaro eller att folk inte vill jobba här, säger hon.

Saara Gustafsson får medhåll av de två medarbetarna som KA har pratat med. 

– Jag tror att om man inte lyssnar på personalen kommer folk att sluta. Det var så fruktansvärt det som hände och man tänker ju på sin egen säkerhet. Man tänker att det kunde ha varit jag, säger en av medarbetarna. 

Personen som utsattes för våldtäktsförsöket är sjukskriven. En polisanmälan har även upprättats.

KA har varit i kontakt med Haninge kommun. Social- och äldredirektör Siw Lidestål skriver i ett mejl att kommunen har lyft problemet med dörrarna flera gånger med fastighetsägaren. Hon konstaterar att dörrarna fungerar som de ska göra nu.

”Vi har infört flera åtgärder för att höja säkerheten, bland annat har vi infört flera typer av dörrlarm samt att vi har vakter som gör ronder under nattetid men även andra åtgärder jag inte kan gå in på av säkerhetsskäl. Verksamheten öppnades våren 2021 och då hade dörrarna en fullgod funktion. Dörrarna har dock försämrats över tid eftersom de var felmonterade och i behov av justeringar”, skriver Siw Lidestål i sitt mejl.

Hur ser ni på att en medarbetare har utsatts för ett våldtäktsförsök på sin arbetsplats?

”Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på det inträffade! Sånt här får inte hända på en arbetsplats. Händelsen är givetvis polisanmäld och vi har erbjudit den utsatta medarbetaren samt övrig personal krisstöd”.