Under hösten har flera barnmorskor vittnat om en krisande förlossningsvård. I Stockholm har en ström av barnmorskor lämnat stadens sex förlossningsenheter. Nu senast i ledet har alla förlossningschefer på Södersjukhuset lämnat sina uppdrag.

Samtidigt blir arbetsbördan allt större för personalen som stannar kvar. På Södersjukhuset präglas arbetsmiljön av stress och alldeles för få raster. Det menar undersköterskan Marie Bengtsson, som även är huvudskyddsombud på Kommunal. 

– Det pratas mycket om barnmorskorna, men vi undersköterskor finns ju också här. Vi jobbar tillsammans som ett team och får inte glömmas bort, säger hon. 

Häromdagen tvingades hon att hjälpa till att förlösa en kvinna, som ett annat team hade ansvar för. Orsaken var att kollegorna hade ytterligare en patient att ta hand om. 

– Jag såg hur huvudet kom fram och försökte få dit en barnmorska och undersköterska, men det kom ingen. Till slut kom en läkare så hon och jag fick göra det. Läkaren tittade på mig och undrade om vi skulle klara av detta, säger Marie Bengtsson.

Man har försökt att göra sin röst hörd länge, men det händer ingenting. Till slut ger man upp.

Marie Bengtsson, undersköterska

Kommunal har gjort en risk-och konsekvensanalys. Dock har den inte utmynnat i någon konkret åtgärd ännu, enligt Marie Bengtsson. Hon vill att Södersjukhuset ska rekrytera fler barnmorskor och undersköterskor. Arbetsgivaren har svarat med att man vill ha tydligare riktlinjer för den befintliga bemanningspersonalen. 

– På sätt och vis kan jag förstå dem som säger upp sig. Man har försökt att göra sin röst hörd länge, men det händer ingenting. Till slut ger man upp, säger Marie Bengtsson, som tillägger att hon själv har funderat på att sluta. 

– Funderar gör man ju, men jag älskar mitt jobb och vill stanna. 

Stockholm är inte den enda platsen där läget är ansträngt. I exempelvis Lycksele har det varit stora luckor i bemanningen och man kommer där hålla stängt tre veckor under jul och nyår.

På Östra Sjukhuset i Göteborg beskriver Kommunal läget på förlossningen och BB som ”kaotiskt”.

Arbetsmiljöverket har varit inkallat där, liksom i Lycksele, Umeå och Lund. Lene Rosén är facklig företrädare för Kommunal på Skåne Universitetssjukhus i Lund. Hon berättar om läget på förlossningen där:

– Det är högt tryck på nätterna och brist på barnmorskor, vilket gör att undersköterskorna får jobba mer och får fler arbetsuppgifter. I och med att det är färre barnmorskor per team får undersköterskorna springa mellan rummen och får svårt att räcka till. De kan ju inte klona sig. Men de älskar sitt arbete, täcker upp för varandra och är väldigt lojala.

På onsdagseftermiddagen meddelade region Stockholm att förlossningssamordnaren har nått en överenskommelse med sjukhusledningarna och regionledningen. Bland annat ska regionen arbeta för att nå en barnmorska per födande kvinna. Dessutom ska man se över schemat och arbetstidsförläggningen.