I en debattartikel i Kommunalarbeten skriver de fem anställda på medicinkliniken på Sös om de värsta dygnen i sina arbetsliv. Det handlar om patienter som får sitta i blodig avföring, inte hinner få hjälp med hygien, mat eller få sina sår omlagda.

”Vi ber er. Låt inte våra patienter ha det så här. Låt inte den här lågintensiva katastrofen få fortgå. Hjälp oss”, skriver de.

– Vi som skrivit debattartikeln är några av de mest erfarna och luttrade på avdelningen. Vi är vana vid stress och kan prioritera. Om vi känner att det här är för mycket – vi var i någons slags chock – vad hade hänt om det var nya och oerfarna som hade jobbat de här passen? säger Kajsa Grav.

Den 24 februari gick Sös upp i stabsläge. Sjukhusets vd Mikael Runsiö, sa att det berodde på få för vårdplatser och många patienter med vinterkräksjuka.

– Vinterkräksjukan kommer varje år så att skylla på det och inte nämna att man stängt ned otroligt många platser, det blir som ett hån. Det låg till grund för att vi vill skriva debattartikeln. Det här får inte bli två dygn som vi bara pratar om, det får aldrig hända igen.

Rapporterna om läget på Sös och andra sjukhus har varit många. Trots det fortsätter berättelserna om nödläge att komma från personal.

– Frustrationen från golvet når aldrig högst upp. Vår förra vd som larmade om läget fick gå. Larmar de högst upp säger de att de inte hanterat budgeten på rätt sätt.

Det kan jämföras med stormen Gudrun fast det pågår bakom stängda dörrar. Men man stoppar huvudet i sanden och hoppas att det ebbar ut. Men vi tänker inte ge oss.

Kajsa Grav

Kajsa Grav tror att det kommer behöva hända något riktigt allvarligt innan det blir förändring.

– Så är det ofta. Någon ska behöva bryta nacken innan man sätter upp skyddsstängsel.

De största orsakerna till den kris som beskrivs är dels underbemanning och dels att många patienter utlokaliseras till andra avdelningar eftersom många vårdplatser stängts, säger Kajsa Grav.

– Man har satt utlokalisering i system. En patient med blodförgiftning till exempel kanske flyttas till en ortopedavdelning, som ligger längst bort från vår avdelning. Då ska våra läkare ha ansvar för de patienterna också. Hur ska de hinna? Det blir inte patientsäkert.

Kajsa Grav säger att om det skulle inträffa en naturkatastrof eller ett terrordåd skulle det finnas pengar på en timme.

– Det här är en sådan katastrof. Det kan jämföras med stormen Gudrun fast det pågår bakom stängda dörrar. Men man stoppar huvudet i sanden och hoppas att det ebbar ut. Men vi tänker inte ge oss.

Fotnot: Den 29 mars genomför Stockholms sjukvårdsupprop en ny protestmarsch. I december deltog 3 000 personer när en protest genomfördes.

Fotnot: Bilden på Södersjukhuset är licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.