Trots att restriktionerna i samhället har hävts så har det dröjt med besked från Arbetsmiljöverket om barriärskydden vid förarplatsen.

Skyddsombud vid Nobina och Keolis har krävt att barriärskydden tas bort. Detta på grund av att blänk kan leda till allvarliga olyckor.

Skyddsombuden har i sina anmälningar till Arbetsmiljöverket hänvisat till hundratals tillbud som de menar beror på barriärskydden. Och att risken för tillbud är ett arbetsmiljöproblem.

Och nu, omkring åtta månader senare, har Arbetsmiljöverket lagt förelägganden om att barriärskydden måste tas bort.

Petri Myllykoski säger att han har väntat på detta.

– Vi fick ett preliminärt besked redan före sommaren och har inte förstått varför det har dragit ut på tiden innan föreläggandet kom, säger han.

Ulrika Schölander.
Ulrika Scholander, sektionschef Arbetsmiljöverket.

Ulrika Scholander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket, förklarar den långa handläggninstiden med att det har varit ett ärende där flera olika experter kopplats in för att bedöma arbetsmiljöriskerna med barriärskydd.

– Det har känts viktigt eftersom det är första gången vi har fattat ett sådant här beslut om barriärskydd, säger hon.

Nu kommer signaler om att smittspridningen på nytt ökar i samhället. Skulle det bli en ny pandemivåg kan nya krav komma om stängda framdörrar i bussarna för att skydda förarna. Men nuvarande barriärskydd kan inte bli ett alternativ för att undvika detta, om inte bussbolagen överklagar Arbetsmiljöverkets beslut.

Ulrika Scholanders uppmaning är att istället försöka hitta andra modeller av barriärskydd som inte orsakar reflexer som skymmer sikten.

– De nuvarande barriärskydden bör slängas och inte sparas i ladorna, säger hon.

Stephan Gard.

Stephan Gard, tidigare förare och huvudskyddsombud vid Keolis Fredrikdsdalsdepå i Stockholm, har anmält barriärskydden till Arbetsmiljöverket. Senare blev han omplacerad efter att ha blivit åksjuk på grund av reflexer i barriärskydden.

Nu arbetar han med serviceunderhåll av hållplatser och är arbetsmiljösamordnare inom den sektion som Keolistrafiken i Stockholm tillhör.

– Arbetsmiljöverkets beslut är en seger, även om det känns surt för min egen del att jag inte kan glädjas åt detta som bussförare, säger han.

Senast den 2 november ska plexiglasen vara borta i Nobinas bussar i Stockholm. Och senast den 26 november ska de vara borta i Keolis bussar. Då tas även avspärrningarna bort vid den främre stolsraden för passagerarna.

Arbetsmiljöverket har även underrättat Nobina i Lund och Keolis i Borås om att barriärskydden måste bort, efter anmälningar från skyddsombuden där.

Samtidigt har ärenden avskrivits mot Nobinas depåer i Halmstad, Södertälje och Trollhättan sedan skyddsombudens anmälningar dragits tillbaka på grund av att de har enats med sina respektive chefer om att ta bort barriärskydden.

Kanske vi behöver diskutera någon lösning om inbyggd förarplats, men det måste i så fall ske i lugn och ro där förarna har möjlighet att påverka hur en sådan lösning kan se ut.

Stephan Gard, skyddsombud

Petri Myllykoski säger att Arbetsmiljöverket även ville att skyddsombuden i Stockholm skulle dra tillbaka sina anmälningar efter att restriktionerna i samhällets tagits bort.

– Vi sa nej. Vi ville ha ett beslut om att vi hade rätt, säger han.

Nobina och Keolis i Stockholm sa också nej med hänvisning till SL:s krav att avvakta pandemiläget samt ett formellt beslut av Arbetsmiljöverket.

Men det kan trots det bli aktuellt i framtiden att diskutera någon form av skydd vid förarplatsen.

Stephan Gard säger att de flesta av förarna inom Keolis tycker att det är bra att allt går tillbaka till hur det var före pandemin.

– Men det finns också de som känner oro för att spott, hot och våld mot förarna kan öka när de sitter mer oskyddade. Kanske vi behöver diskutera någon lösning om inbyggd förarplats, men det måste i så fall ske i lugn och ro där förarna har möjlighet att påverka hur en sådan lösning kan se ut, fortsätter han.

Petri Myllykoski är inne på samma linje.

– Det har funnits diskussioner tidigare bland förararna om behovet av inbyggda förarplatser. Då bestämde förarnas sektion att vi säger nej till sådana lösningar. Men det kan kanske bli aktuellt att ta upp den diskussionen på nytt, säger han.