– Västervik är ett skolexempel, vi vet ju också att lokala lönesystem kan ge löneglidning (löneökningar över centrala avtal) på ett annat sätt, säger han.

Samtidigt vill Kommunal ha individuella löner, hur går det ihop?

– Jag säger inte att vi vill ha indi­viduella löner. Vi har tre olika model­ler: tarifflönesystem som är helt centralt reglerade, vi har individuella och differentierade löner, men sedan vill vi uppnå lokala lönesystem inom ramen för de ­individuella lönerna.

Snickaren Marcus Sundell och fastighetsskötaren Nickas Svensson gillar systemet med yrkeslöner.

Här vinner alla på lika lön

På jobbet

Menar du att lokala lönesystem generellt ger löneglidning?

– Nej, det är inte så enkelt. Men det är egent­ligen dit vi vill nå, med lokala lönesystem. Så vi säger absolut inte till dem i Västervik att ta bort det. Utan fortsätt att bygga ut snarare.

Det pågår ett arbete med Kommunals lönepolitik, som ska revideras vid kongressen nästa år. I nuvarande lönepolitik som gällt sedan 2011 har Kommunal haft som inslag att man vill se lokala lönemodeller. Men gensvaret från arbetsgivarna har varit skralt.

Lönemodellen i Västervik är ett exempel på ett lokalt tarifflönesystem, menar Johan Ingelskog, där man lönesätts efter arbetsuppgifter och utbildning.

Förtroendevalda och ombudsmän har diskuterat den kommande lönepolitiken. I höst ska Kommunal ut igen för att förankra olika förslag inför nästa års kongress. Inget tyder på att man kommer att överge individuella löner helt. 

– Det är klart det finns kritik mot individuella löner, med all rätta. Mycket behöver rättas till både i centrala avtal men också lokalt, om vi ska ställa upp på individuella löner i framtiden.  Exakt vad får vi återkomma till i höst. Oavsett vilket lönesystem du använder så kan det upplevas orättvist, säger Johan Ingelskog.