När en tillfällig anställning blir fast, eller tills vidare, beror på både lag och avtal.

För de som arbetar i regioner och kommuner gäller avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Från den 1 oktober ändras reglerna. Den som arbetar på vikariat eller allmän visstid har rätt till en fast tjänst efter 18 månader (548 dagar). Men det går inte att räkna ihop de olika typerna av anställningar. Som längst kan man därför vara anställd på vikariat eller allmän visstid i 36 månader. Eftersom vikariat är vanligt i kommuner och regioner är bedömningen att fler kommer att få fast jobb snabbare.

548 dagar

För de som arbetar på timmar gäller också 18 månader. Men det tar längre tid att komma upp i 18 månader eftersom varje anställningstillfälle räknas och inte tiden däremellan.

Hos privata arbetsgivare gäller andra regler beroende på avtal (se sammanställning nedan). För städare i privata företag som har serviceentreprenadavtalet med Almega så är faktiskt reglerna sämre än i lagen.

I det avtalet krävs tre år i antingen visstidsanställning eller som vikarie innan anställningen går över till en tillsvidareanställning.

Om båda anställningsformerna används på varandra (vikarie och allmän visstidsanställning) är det fyra år som gäller, precis som i lagen, innan det övergår till ett fast jobb.

– Man får egentligen inte ha sämre regler i ett avtal men eftersom det här skrevs innan lagen ändrades så har det blivit så. Nu kommer lagen förmodligen att ändras igen så vi förväntar oss att den nya skrivningen kommer att slå igenom i nästa avtalsrörelse, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer.

Om man arbetar på ett företag som saknar kollektivavtal gäller las, lagen om anställningsskydd. Den som arbetat mer än två år under en femårsperiod som vikarie eller på allmän visstid har rätt till en fast tjänst. Tiden i de olika anställningsformerna kan inte räknas samman. Om dessa staplas på varandra kan det bli fyra år.

Men las är på väg att ändras, planen är att lagen ska träda i kraft 30 juni 2022, att reglerna ska tillämpas från 1 oktober 2022.

Om las ändras som planerat försvinner det som idag kallas allmän visstidsanställning. I stället införs särskild visstidsanställning. Med den nya lagen ska det också gå snabbare att få en fast tjänst. Den som under tolv månader de senaste fem åren haft en särskild visstidsanställning, ett vikariat eller säsongsarbete ska få fast jobb.

Nya las innebär också att timanställda kan räkna ihop tiden snabbare. Timanställning räknas som en särskild visstidsanställning. Den som får minst tre anställningar inom en kalendermånad på särskild visstid hos samma arbetsgivare kan räkna tiden mellan anställningarna som anställningstid.

När las ändras så kan kollektivavtalen också komma att förändras.