Protesterna mot att en undersköterska i Sotenäs kommun i stället för två skulle ha hand om 25 planerade besök och 300 larmkunder till en namninsamling.

Under 15 dagar samlades drygt 2200 namnunderskrifter in mot neddragningen som lämnades över till nämndledamöterna Kenth Östergren (S) , Sanna L Gustafsson (S), Britt Lindgren C och Mikael Sternemar (L).

När politikerna i omsorgsnämnden möttes på torsdagen beslutade de att kräva en ny risk- och konsekvensanalys innan beslut tas om bemanningen i nattpatrullen.

– Vi har bestämt att förvaltningen ska tillbaka och göra om eftersom den lösningen de hade inte fungerade. De får komma med nya förslag på lösningar, innan de hamnar på nämndens bord ska det göras en riskbedömning som ska tas upp med de fackliga organisationer, säger Nils Olof Bengtson (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Nämnden ska ha detta innan nytt beslut fattas.

Kan nämnden skjuta till mer pengar?

– Om vi måste göra det för att upprätthåll den kvalitet som utlovas så kan vi göra det, säger Nils Olof Bengtson.

Beslutet togs redan 2019, men sköts fram på grund av pandemin och att risk för smitta fortfarande finns.

– Det som gäller nu är en utökning av smittspridningsskäl, nu har vi dessutom fått lite högre smittspridning med deltavarianten på viruset, så det finns ingen möjlighet att ta bort den delen just nu, säger Nils Olof Bengtson.

Tidigare har neddragningen av nattpatrullen flyttats fram till den sista september. Det datumet gäller fortfarande, men kan komma att flyttas fram, enligt förvaltningschef Lisbeth Olsson.

Kommunals Petra Sundblad litar inte på att det blir bättre.

– Man får ju göra om och göra rätt. Men jag litar inte på att det kommer att bli så mycket bättre. Men visst kan förvaltningen och politikerna få en chans att göra om och göra rätt, men det lugnar inte. Men förtroendet är redan skadat hos dem som jobbar, säger Petra Sundblad.