Förändringen skulle genomföras den första september. En undersköterska i stället för två skulle då ha hand om 25 planerade besök och 300 larmkunder.

Beslutet togs redan 2019, men sköts fram på grund av pandemin. När det nu skulle genomföras väckte det protester hos invånarna i kommunen. Insändare, debatt i media och en namninsamling har samlat stort stöd.

– Vi hade aldrig orkat om invånarna inte lyft oss så, säger Ann-Sofie Svensson.

En ny risk- och konsekvensanalys ska genomföras.

– Jag tycker att den förra var bristfällig. Man måste lyssna till alla som jobbar, och ta deras oro på allvar och se till vad det är för risker. Man kan inte göra en riskanalys bara för att den ska finnas på papper, säger Ann-Sofie Svensson.

Neddragningen av nattpatrullen skjuts fram en månad, uppger Bohuslänningen. Samtidigt kommer ärendet upp i omsorgsnämnden den 26 augusti.

– Jag hoppas att de häver beslutet och inte tar upp det igen, säger Ann-Sofie Svensson.