Beslutet om att minska nattpatrullen i Sotenäs kommun från två undersköterskor till en togs redan 2019 och hann införas, men efter några månader kom coronapandemin och kommunen bemannade upp igen. Nu är tanken att de 25 fasta besöken och 300 larmkunderna från den 1 september åter ska skötas av en undersköterska i stället för två, något som P4 Väst var först med att berätta om.

Ann-Sofie Svensson är undersköterska i nattpatrullen och skyddsombud för Kommunal och berättar att tanken egentligen var att neddragningen skulle ske från den 1 juni. Men sommarvikarierna vägrade.

– De sa att vi tänker inte jobba i sommar om vi ska jobba ensamma. Det är tillräckligt många besök som det är och vi har ganska mycket larm, säger Ann-Sofie Svensson.

Orimligt att vara ensam när det inte finns någon plan för vem som ska hjälpa mig.

Hon säger att det inte finns någon plan för hur de ska göra om de behöver hjälp. Det är till exempel inte ovanligt att de åker på larm där någon har ramlat och behöver lyfthjälp av en kollega. När beslutet togs 2019 var tanken att nattpersonal på kommunens två särskilda boenden skulle kunna hjälpa till. Men sedan dess har det ena boendet behövt bemanna upp efter kritik från Ivo och det andra boendet har också minimibemanning, enligt Ann-Sofie Svensson och Kommunal i Sotenäs.

– Att ta personal därifrån är uteslutet. För mig är det helt orimligt att man ska vara ensam från den 1 september när det inte finns någon plan för vem som ska hjälpa mig, säger Ann-Sofie Svensson.

Hon säger också att det är en stor otrygghet att behöva jobba ensam på natten. Kommunen är stor till ytan och det finns larmkunder på en ö, Bohus-Malmön, dit det går färja och den som har jour för att köra färjan behöver kontaktas.

Det tar ungefär en timme bara att ta sig över. Sen ska jag utföra det jag behöver göra där ute, och det är inte säkert att jag kan vara ensam. Redan som läget är i dag behöver man kanske vara två som åker över och då står ju resten av kommunen tom. Men som det är i dag delar vi ofta på oss och åker till olika ställen för att hinna med, men då har man ändå tryggheten i att ha en arbetskamrat om det skulle vara något, säger hon.

Ann-Sofie Svensson säger också att det finns en oro för hur det ska bli på vintern. Kör man av vägen kan det dröja många timmar innan någon saknar en.

Antalet larm per natt varierar, och det är också väldigt olika hur lång tid de tar, men Ann-Sofie Svensson tror att det rör sig om ett snitt på cirka 5-7 larm per natt. Vissa nätter kan det vara två, andra tretton. Hade det bara varit larmen så hade det gått att vara själv tror hon, men i och med att de även har 25 fasta besök som de ska hinna med så blir det stressigt och brukarna blir lidande.

– Många av dem är så pass sjuka. Jag tror inte riktigt folk förstår hur mycket vi utför. Det handlar inte bara om hjälp med att gå på toaletten eller få ett glas vatten, utan det finns de som är palliativa. När man är otillräcklig så blir det inte ett värdigt slut, inte för någon.

Även Petra Sundbladh, ordföranden för Kommunals sektion för Sotenäs, Munkedal och Lysekil är kritisk.

– Politikerna pratar gärna om att det behövs fler poliser i Sotenäs kommun men man kan samtidigt som högsta arbetsmiljöansvarig skicka ut en undersköterska själv på natten i en bil. Det är otryggt här med knark och slagsmål och får man ett larm känner man inte de här 300 personerna och har ingen aning om vad som väntar bakom dörren, säger hon.

Nils Olof Bengtson (M) är ordförande i omsorgsnämnden och säger att neddragningen beror på att de behöver spara pengar.

– Egentligen är det ingen speciell åtgärd som politiken står bakom utan vi måste stå bakom att helheten ryms inom den ekonomiska ram som fullmäktige har gett oss. Vi ska göra de åtgärder som passar bäst både för vårdtagarnas behov och våra anställda och deras arbetsmiljö, säger Nils Olof Bengtson.

Han kan inte svara på varifrån den ensamma undersköterskan som jobbar natt ska få hjälp när det exempelvis är någon som har ramlat och det behövs två som lyfter.

– Vi har haft diskussioner kring de här frågorna och nu vi får ta upp dem igen och diskutera det. Det finns ju olika möjligheter men exakt hur det ska göras är förvaltningens sak.

Behöver man inte ha bestämt det innan man genomför förändringen, den 1 september är väldigt snart?

– Vi gjorde ju det 2019, då var det diskuterat och gjordes riskanalyser och det är möjligt att vi får göra om det. Det vet jag inte ännu, jag måste tala med förvaltningen.

Kan det bli så att det skjuts upp om ni inte vet hur det ska lösas från den 1 september?

– Möjligheten finns naturligtvis men jag vill inte säga det ännu. Men det är klart att vi gör ju inget som är okontrollerat, som vi inte vet hur det ska lösas. Vi får lyssna på det här, naturligtvis gör vi det. Vi slarvar inte med detta, det garanterar jag. Vi kommer se till att verksamheten kan fungera på ett tillfredsställande sätt.

Vi kan inte acceptera ett beslut som inte går att genomföra.

Skyddsombudet Ann-Sofie Svensson hoppas att arbetsgivaren ska backa från beslutet. Hon har tillsammans med några kolleger dragit igång en namninsamling och upplever att de har ett stort stöd från invånarna i Sotenäs. Nästa steg är att ha ett möte med ansvarig chef och få klarhet i förutsättningarna så att de kan göra en ny riskanalys.

– Vi vill inte acceptera ett beslut som inte går att genomföra. Det handlar om säkerheten för både oss och brukarna.