För lite och för sent. Så kan den hårda kritiken mot dagens system för rehabilitering sammanfattas. Men ändringar är på gång.

Senast sista juli ska Samuel Engblom, samhällspolitisk chef för TCO, presentera sin statliga utredning som bland annat ser över detta. 

Tidningen Arbetet kan berätta om flera förslag som ligger på utredningens bord så här i slutfasen. 

Ett av förslagen handlar om nya möjligheter att skola om sig för de som jobbat länge i ett slitsamt yrke. Och som trots olika rehabinsatser riskerar att få förslitningsskador som gör det omöjligt att stanna i yrket.

Personen behöver inte redan vara sjuk eller ha nedsatt arbetsförmåga. Det räcker att risken finns – och att rehabinsatser inte väntas hjälpa.

Då ska man kunna utbilda sig i totalt 40 veckor, exempelvis till en administrativ tjänst. Under studietiden ges ersättning i nivå med sjukpenning. Utredningen tar som exempel någon som länge jobbat i vården och riskerar förslitningsskador. 

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.