Jag är fast anställd på ett kommunalt vårdboende, men vill gärna byta arbetsplats på grund av många konflikter mellan arbetskolleger. Hur ska jag gå till väga? Kan min chef hjälpa mig? Vad ska jag säga till chefen? Hur stora är mina chanser att byta jobb vid 63 års ålder?

/ Less på osämja

Jonas Nilsson ombudsman på Kommunal
SVAR: Jag vill börja med att beklaga att du upplever en situation på jobbet som inte är bra. Arbetsgivaren har ansvaret för ­arbetsmiljön, så jag rekommenderar dig att upplysa denne om problemet. Sedan har arbetsgivaren skyldighet att vidta lämpliga åtgärder. Exempel på sådana kan vara hjälp med konflikthantering, stöd, samtal med mera. Även omplacering till annan tjänst kan bli aktuell beroende på de specifika förutsättningarna i ärendet. Tänk på att du kan få bra stöttning av ert skyddsombud. Din ålder påverkar inte detta, ­arbetsgivaren har samma ansvar och skyldigheter oavsett arbetstagarens ålder.