Förra sommaren var de många undersköterskor på sjukhusen runt om i landet som blev snuvade på sammanhängande sommarsemester. I år ser det bättre ut, trots att pandemin fortsätter.

Lösningarna för att de anställda ska kunna få fyra sammanhängande veckors semester är olika. 

Semester! Vad gäller?

Sex frågor och svar om semestern

KA reder ut

I Halland har regionen gått ut med ytterligare ersättning på 3 000 kronor per pass i sjukvården. Den läggs ovanpå sommarersättningen för extrapass som är 150 procent extra för ett dagpass eller 200 procent extra för ett kvälls-, helg- eller nattpass om man arbetar under semestern.

– Vi har massa olösta pass fortfarande, man jobbar ju för att alla ska få fyra till fem veckor i sommar, säger Eva Nilsson, huvudskyddsombud på sjukhuset i Halmstad.

Hon ser att färre än vanligt har varit villiga att sälja semester, det vill säga frivilligt flytta sina semesterveckor mot ersättning.

Sahlgrenska i Göteborg.
Sahlgrenska i Göteborg.

På centralintensiven, civa, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har det löst sig med semestrarna tack vare att 12 undersköterskor säljer sina veckor mot en ersättning på 16 000 kronor per vecka (för den som jobbar heltid).

– Jag får själv fyra veckor och det är jag glad för. Vi ska få våra semesterperioder som det var planerat från början. Folk har sålt av veckor så att det täcker, säger Marianne Karlsson, arbetsmiljösamordnare vid sektion SU Sahlgrenska.

Hittills ser det lovande ut. Jag har inte fått några andra indikationer än att man kan ha fyra sammanhängande veckor.

Eva Jansson, ordförande vid sjukvårds- och trafiksektionen i Värmland

Och som KA tidigare rapporterat har man i region Uppsala slutit ett lokalt avtal för intensivvården på Akademiska sjukhuset om arbetspass som är 12,5 timme långa för att få ihop det med semestrarna. 

I Region Värmland ser det bra ut om den nedåtgående smittspridningen av coronaviruset håller i sig.

– Hittills ser det lovande ut. Jag har inte fått några andra indikationer än att man kan ha fyra sammanhängande veckor, säger Eva Jansson, ordförande vid sjukvårds- och trafiksektionen i Värmland.

Men på länssjukhuset Ryhov i Jönköping är det oklart om undersköterskorna på iva får fyra veckors sammanhängande semester.

– Det bygger på att en viss andel av undersköterskorna frivilligt fortsätter att gå på krislägesavtalet. Det är inte meningen att man ska lösa bemanningen med krislägesavtalet, men medlemmarna är måna om att få fyra veckors semester, säger Carina Sjögren, Kommunal Jönköping/Värnamo Region.

Jag tror att det är som alla andra somrar, att det är varierande vilka som får semestrar eller inte. Folk är trötta och slitna och skulle behöva betydligt mer än fyra veckor.

Catharina Häggbom, Kommunal på Karolinska universitetssjukhuset

I Region Stockholm har politikerna lovat fyra veckors semester. Men för Kommunal är det fortfarande oklart hur det blir på Karolinska universitetssjukhuset.

– Jag har ingen aning om hur det blir i sommar. Jag tror att det är som alla andra somrar, att det är varierande vilka som får semestrar eller inte. Folk är trötta och slitna och skulle behöva betydligt mer än fyra veckor, säger Catharina Häggbom, ordförande, Kommunal Universitetssjukhuset.

Kommunal har ännu inte fått rapport från arbetsgivaren om hur många som sålt semesterveckor. Enligt ett regionalt avtal ersätts sålda veckor från 10 000 kronor för en vecka upp till en månadslön eller minst 27 000 kronor för fyra veckor.

Samtidigt förtätas helgtjänstgöringen. Flera avdelningar använder även 12-timmarspass enligt ett lokalt avtal. Detta gäller även SÖS, Södersjukhuset. Kommunal ser problem.

– Vi behöver bevaka detta så att sådana scheman inte blir standardscheman. Det finns för- och nackdelar med 12-timmarspass, men i längden är det nog mest nackdelar då långa pass sliter hårt på kroppen. Vi accepterar det över sommaren så att folk ska få sina semestrar. Men sedan måste vi hitta tillbaka till något normalläge, säger Ann-Christine Nilsson, förhandlingsansvarig, Kommunal SÖS.

Även på SÖS är planen att alla som vill ska få fyra veckors sammanhängande semester. Men det finns luckor. 

Södersjukhuset.

På samma sätt som på Karolinska lockar arbetsgivaren med extrapengar för att de anställda ska flytta en eller ett par semesterveckor.

Båda sjukhusen hyr in både sjuksköterskor och undersköterskor.

– Tidigare hyrde man in för att kunna säkerställa covid-platser. Nu till sommaren är snarare skälet att säkerställa semestrarna. Det är oerhört viktigt att folk får ut semestern, de är fruktansvärt slut. Men det är otroligt dyrt att hyra in, skulle man exempelvis höja lönen med 20 procent för alla så skulle man få fler att vilja stanna kvar och därmed skulle man inte behöva hyra in. Men just nu är det kanske den lösningen som man behöver ta till, säger Ann-Christine Nilsson.

Kommunalarbetaren har också pratat med några av Kommunals kommunsektioner, men där finns inte samma bekymmer. Den enda kommunsektion som rapporterar lite problem är Hudiksvall, där det kan bli svårt för personliga assistenter att få fyra veckors sammanhängande semester.

– Kommunal har fått signaler om att de personliga assistenterna endast får tre veckors semester, säger Mia Larsson, ordförande vid Hudiksvallssektionen.  

På den privata sidan i Stockholm har man inte fått några signaler om att sommarsemestrarna är hotade, vare sig vid sektion Ambea eller sektion Privat vård och omsorg.

Lag och avtal om semester

Semesterlagen säger att en anställd ska få en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni till augusti.

Avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ger efter förhandling utrymme för kortare semester än fyra veckor och att semestern även kan förläggas till maj och september.