I november förra året beslutade Vård- och omsorgsnämnden i Huddinge att lägga ner all kommunal hemtjänst i kommunen, en omfattande verksamhet med över 750 brukare och cirka 160 anställda. Den kommunala hemtjänsten är den i särklass mest populära utföraren. Frågan avgjordes genom den kristdemokratiske ordförandens utslagsröst. 

Samtidigt som personalen inom äldreomsorgen slet i skyddsutrustning var de alltså tvungna att oroa sig över om de skulle ha kvar sitt jobb eller inte. I skuggan av pandemin försökte det M-ledda styret genomföra landets största nedläggning av kommunal hemtjänst.

Vi överklagade beslutet och som Kommunalarbetaren var först att rapportera delade Förvaltningsrätten i Stockholm vår uppfattning – beslutet var olagligt och skulle upphävas. Genom facklig-politisk samverkan i praktiken lyckades Socialdemokraterna och Kommunal tillsammans med personalen i hemtjänsten, den övriga rödgröna oppositionen och många engagerade Huddingebor att stoppa totalprivatiseringen av den kommunala hemtjänsten.

M-styret motiverar sitt beslut med att nämnden gått back i flera år och att privata aktörer kan utföra samma uppdrag till en lägre kostnad. Men kommunens och nämndens ekonomi visar att det finns resurser för att satsa på den kommunala hemtjänsten. Hur mycket de än vill slå ifrån sig kritiken är styret ansvariga för vad som sker med äldreomsorgen i Huddinge – verksamheten har underfinansierats under flera år. 

Skolor och förskolor som går back riskerar att läggas ner eller säljas ut. Femtio procent av alla nya verksamhetslokaler och verksamheter ska byggas och drivas i privat regi.

Försöket att lägga ner den kommunala hemtjänsten är en del av ett större mönster. Under de senaste åren har M-styret infört LOV inom särskilt boende, privatiserat det nya kommunala äldreboendet och driver frågan om att konkurrenspröva alla verksamheter. Skolor och förskolor som går back riskerar att läggas ner eller säljas ut. Femtio procent av alla nya verksamhetslokaler och verksamheter ska byggas och drivas i privat regi. Målet är att sänka kommunalskatten.

Privatiseringsivern oroar oss inte minst med bakgrund av Kommunals jämförelse av anställningsvillkor som visar att vinstdrift tenderar att leda till sämre villkor för personalen. Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 300 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsutförare. 

Så trots att vi lyckades stoppa nedläggningen av den kommunala hemtjänsten i Huddinge är kampen inte över. Det behövs en stark välfärd och då är moderaternas marknadstänk och privatiseringar fel fokus. Välfärden behöver mer resurser, men det räcker inte, de som arbetar inom välfärden måste också få bättre villkor. Alltför många arbetar idag ofrivillig deltid och har osäkra vikariat och timanställningar, mer än en tredjedel av vårdbiträdena i Huddinge kommun är idag timanställda och hälften är deltidsanställda.

Det är främst kvinnor – ofta utrikes födda – som arbetar under ofrivillig deltid. Ofrivillig deltid ökar risken för långvarig stress och ekonomisk utsatthet. Vi vet att många kvinnor på grund av låg lön och osäkra anställningsformer riskerar att bli fattigpensionärer och bli utelämnade till en partner, på grund av sin ekonomiska situation. Tryggare och bättre arbetsvillkor är därför också en viktig jämställdhetsfråga.

Nästa år är det val och då har vi i arbetarrörelsen chansen att tillsammans ta fajten på arbetsplatserna, vid dörren och på nätet – att på allvar sätta välfärden först.