Det lokala ob-avtalet sägs upp från och med i sommar. Arbetsgivarens motivering är att barnakuten går med underskott och att Karolinska sparar två miljoner kronor per år när ob-avtalet inte längre gäller.

Catharina Häggbom säger att Kommunal i förhandlingar har protesterat mot beslutet.

– Men det har inte hjälpt. Detta är ett lokalt avtal som arbetsgivaren kan säga upp utan att vi kan göra något, vi är ju bundna av centrala avtal med fredsplikt. Det är nackdelen med lokala avtal, även om de kan ge mer medan de fortfarande gäller.

Det är 34 av 40 undersköterskor vid barnakuten som berörs av minskat ob.

– För att få den högre ersättningen ska du vara beredd att jobba blandad tjänstgöring dagar, kvällar och nätter samt varannan helg. Arbetstidsmodellen kallas T4.

Catharina Häggbom tycker att ledningen har ett stort ansvar för det ekonomiska underskott som finns på barnakuten.

– Vi har i flera år påpekat att det finns ett underskott som måste åtgärdas. Men det har sopats under mattan. Vår oro har varit att det till slut kommer besparingar som drabbar våra medlemmar trots att det inte är de som har gjort fel, säger hon.

Nu blir det besparingar och undersköterskorna får samma ob-ersättning som gäller för de flesta andra undersköterskor på Karolinska. Sjuksköterskor har ett annat avtal och berörs inte av denna förändring.

T4-modellen infördes i verksamheter med bemanning dygnet runt året runt.

– Modellen har successivt tagits bort på sjukhuset på grund av att den har ansetts vara för dyr. Men den finns fortfarande kvar på barnakuten och fyra andra avdelningar som till exempel neonatal och en IVA-avdelning.

Catharina Häggbom säger att på IVA var det ett 30-tal undersköterskor som hotade med att säga upp sig när deras ob-avtal skulle sägas upp.

– Då backade ledningen. Vi får se om det blir likadant här. Flera undersköterskor på barnakuten har hotat med att säga upp sig. Det blir svårt för ledningen att ersätta den erfarenhet och kompetens som då kan försvinna.

En namninsamling har startats av berörda undersköterskor i protest mot att det lokala OB-avtalet sägs upp på barnakuten.

Catharina Häggbom funderar på hur Kommunal nu ska agera för att stötta sina berörda medlemmar.

– Pandemin gör det svårt att gå runt och tala med dem. Men jag ska försöka ordna ett medlemsmöte för att tillsammans med undersköterskorna diskutera hur vi ska gå vidare för att försöka stoppa beslutet att säga upp det lokala OB-avtalet, säger hon.

I P4 Stockholm och Expressen säger chefen för barnakuten, Magnus Flodberg, att han förstår undersköterskornas besvikelse och ilska. Men han förklarar att beslutet står fast därför att besparingen är nödvändig på grund av det ekonomiska underskottet.