– Det kommer öka tryggheten för de som är sjukskrivna – inte minst de som har vad man kallar för diffusa symptom eller lite mer oklara diagnoser, till exempel de som är långtidssjuka i covid, säger finansminister Magdalena Andersson (S), till Ekot.

Det framgår inte exakt hur överenskommelsen ser ut och vad de fyra partierna har kommit överens om men det handlar om nya regler mellan dag 180 och dag 365 i sjukförsäkringen. 

– De exakta detaljerna kring hur lösningen ser ut det kommer ju Försäkringskassan att få återkomma kring men vi ger tydligt besked om att man inte kommer att kastas ut om man till exempel har covid-symptom efter 180 dagar, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP till Ekot.

De nya reglerna ska börja gälla i mars 2021, enligt Ekot.

Allt fler nekas sjukpenning efter 180 dagar, då reglerna säger att den sjukskrivnes arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden, inte bara mot den gamla arbetsplatsen. Sedan 2014 har det skett en fyrdubbling av andelen avslag på fortsatt sjukpenning efter 180 dagar. Hittills i år har 40 procent nekats ersättning.

Idag torsdag tas frågan upp i riksdagens socialförsäkringsutskott.