Det var 2016 som Socialstyrelsen i sina föreskrifter slog fast att anställda inom äldreomsorg och LSS-boenden skulle ha rätt arbetskläder. Ett par år senare förtydligade Arbetsmiljöverket att det är arbetsgivaren som ska stå för kostnaden. Kommunal har varit en drivande kraft i arbetet för detta.

Och nu har alltså Socialstyrelsen fått i uppdrag att följa upp hur det står till med arbetskläderna. Nämnas ska att Socialstyrelsens enkät inte har besvarats av alla kommuner, det är en urvalsundersökning där 118 kommuner eller stadsdelar har svarat och 16 privata utförare. 

Resultatet är mestadels positivt:

  • 100 procent av kommunerna uppger att det finns tillräcklig tillgång till arbetskläder på äldreboenden.
  • 98 procent av kommunerna svarar att det finns tillräcklig tillgång till arbetskläder inom hemtjänsten.

– Man har kommit långt även inom hemtjänsten och det tycker jag att man ska se som en framgång, kommenterar Lena Hallengren.

68 procent

När det gäller ytterkläder inom hemtjänsten är tillgången sämre, 68 procent av kommunerna har svarat att detta ingår i arbetskläderna.

– Ambitionen måste vara att man har tillgång till de arbetskläder som krävs för att kunna göra sitt jobb. Är man i hemtjänsten är man rätt mycket utomhus, men jag ser det här som att man har kommit väldigt långt när det gäller personal som arbetar i äldreomsorgen, både på särskilda boenden och i hemtjänsten. Sedan finns det en liten bit kvar med ytterkläder, som jag utgår från att man tittar vidare på, säger Lena Hallengren.

Också LSS-boenden omfattas av reglerna om arbetskläder men där är tillgången inte lika hög, visar Socialstyrelsens rapport: 89 procent av kommunerna svarar att personalen har tillgång till arbetskläder på LSS-boenden för vuxna, 86 procent svarar att man har det på LSS-boenden för barn.

– All verksamhet inom LSS är ju inte vård- och omsorgsbetonad, säger Lena Hallengren. Det finns en del gränsfall där man inte vill hamna i situationen att det blir mer av en vårdverksamhet.