– Vi tycker att det är jättebra att våra medlemmar och alla anställda får arbetskläder.  Och att man ser till att det är bra storlekar och att man får tillräckligt mycket och att man ser till att arbetsgivaren tar ansvar för att tvätta kläderna, säger Britt-Louise Andersson, ordförande för Kommunal Södertälje.

I riktlinjerna för hur detta ska gå till står det bland annat: 

  • Kommunen ska tillhandahålla tre uppsättningar arbetskläder och ett par arbetsskor.
  • Kläderna ska vara personliga och i rätt storlek.
  • Arbetsgivaren ansvarar för att organisera tvätt av kläderna.

Kostnaderna har stigit för detta. När beslutet togs 2018 räknade man med en årlig kostnad på cirka 2 miljoner kronor. I det senaste budgetförslaget från i juni är 3 miljoner kronor per år avsatta 2020–2022. 

Det finns fortfarande en del detaljer som är oklara för Kommunal åtminstone. Till exempel gäller det om arbetsskor kommer att förmånsbeskattas.

– Jag tror inte någon vet exakt hur det blir med skorna, säger Britt-Louise Andersson.

Enligt ett ställningstagande av Skatteverket från 2009 ska skor ”i normalfallet” inte vara skattefria.

Enligt den politiska majoriteten i Södertälje är frågan om arbetskläder ett led i viljan att vara en bra arbetsgivare.

– Det är en viktig signal att vårt första gemensamma budgetutspel handlar om att Södertälje ska vara en attraktiv kommun för vår personal, sade S-kommunalrådet, Boel Godner, i november förra året när satsningen presenterades.

Frågan om arbetskläder har diskuterats länge i Södertälje. Redan under den förra mandatperioden, då S, V och MP styrde Södertälje, kom partierna överens om att införa betalda arbetskläder. Sedan tidigare har arbetskläder funnits för personal i äldreomsorgen, dock inte skor. När det gäller förskolans personal har det sett olika ut på olika förskolor.