”Det är möjligt att göra i dag men bara i sjukvården där den rätta kompetensen finns. Här ser regeringen behov av en översyn av lagstiftningen”, skriver socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar till nyhetsbyrån TT.

I samband med coronapandemin har det rapporterats om äldreboenden som för att hindra smittspridning isolerat och låst in demenssjuka, trots att det bryter mot lagen. 

– Vi ser att det kan vara en viktig åtgärd i enstaka fall och att det är bättre för personen att inte behöva bli förflyttad och inlagd på sjukhus, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten till TT.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har länge krävt en lagändring. Även Coronakommissionen har lyft frågan.

Greger Bengtsson, samordnare på SKR med ansvar för äldreomsorgsfrågor säger till TT att han är besviken på regeringen.

– Det är fortfarande ett bekymmer, men eftersom det inte har kommit några regeländringar så får man agera utifrån det. Man punktmarkerar och försöker avleda, men det blir ett bekymmer när man har hög sjukskrivning bland personalen, säger han.