Ekot har kartlagt anmälningar som kommit in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo i flera reportage. I dag berättar de om att äldre som i flera fall varit demenssjuka blivit inlåsta i sina rum genom att personal ställt möbler för deras dörrar. Syftet ska ha varit att förhindra smittspridning.

Ivo har fått in ett 15-tal anmälningar om inlåsning från anhöriga, personal och kommuner. I vissa fall har inlåsningarna upprepats vid flera tillfällen.