Torbjörn Dalin har utsetts av regeringen att ingå i en arbetsgrupp som ska jobba tillsammans med en utredare i regeringskansliet för att ta fram ett förslag senast den 15 maj.

I arbetsgruppen företräder han Kommunal och IF Metall.

Utifrån LAS-överenskommelsen mellan Kommunal, IF Metall, Svenskt Näringsliv och PTK är också två andra arbetsgrupper utsedda att ta fram förslag i samverkan med utredare i regeringskansliet.

I varje arbetsgrupp ingår en företrädare för Svenskt Näringsliv och PTK. Kommunal och PTK får dela på en plats i vardera arbetsgrupp.

IF Metalls utredare Jennifer Larsson företräder de två LO-förbunden i arbetsgruppen för ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Dan Holke, tidigare chef LO-TCO Rättsskydd, företräder Kommunal och IF Metall i arbetsgruppen för förändringar i anställningsskyddet.