Den 1 januari ska lönerna höjas med i genomsnitt 732 kronor och den 1 juni 2022 med 597 kronor.

Avtalet är ett tariffavtal med olika lönegrupper beroende på bland annat ålder och kvalifikationer.

Avtalet gäller till och med den 30 maj 2023.

Under avtalsperioden höjs lägstalöner med 5,18 procent. Åldern för avsättningen till avtalspension ska sänkas stegvis från dagens 25 år ner till 22 år den 1 januari 2023.

Avtalet berör cirka 600 medlemmar.