En av de största arbetsgivarna i branschen är Green Landcaping AB som köpt Svensk Markservice AB. Fokus är skötsel parker, grönytor, renhållning och vinterväghållning som sker på uppdrag av kommuner och kommunala bolag.

En nyhet i avtalet är att arbetsgivarna tidigare ska börja göra inbetalningar till avtalspensionen. Det gynnar alltså de yngre.

– I dag börjar man vid 25 år, nu kommer den åldern sänkas i tre steg, om tre år kommer man få inbetalt från och med att man är 22 år. Det är jättebra, de tidiga pengarna som man får inbetalt kommer växa hela livet, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman, Kommunal.

En annan förändring är att pensionsavsättningen kommer göras per månad i stället för den sammanlagda inkomsten under året. Därmed kan Kommunals medlemmar få del av en högre avsättning till avtalspensionen.

– Det blir positivt det också, säger han.

En partsgemensam arbetsgrupp gällande sexuella trakasserier ska ta fram information som ska spridas gemensamt till arbetsplatserna.

Mer om avtalet

Kommunals avtal med Gröna arbetsgivare för trädgårdsanläggning gäller från den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

Löneökningar från den 1 december 2020 ökar lönerna med i genomsnitt 830 kronor och från den 1 maj 2022 ökar lönerna med i genomsnitt 675 kronor.

Ersättningar och tillägg höjs den 1 december 2020 med 2,86 procent och den 1 maj 2022 med 2,26 procent.

Lägstalönerna höjs den 1 december 2020 med 2,86 procent och den 1 maj 2022 med 2,26 procent.