I går (onsdag) vårdades 403 personer med covid-19 på Region Skånes sjukhus. Andra vågen med covid-19 har slagit mycket hårdare mot Skåne än under våren. 

Undersköterskan och skyddsombudet Najet Kethiri jobbar vanligtvis på kvinnokliniken vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. Nu är hon beordrad att jobba på den nya avdelningen Covid A, som helt och hållet bemannas av personal från andra avdelningar. Något som gör situationen mycket tuff.

– All personal är ny, vi har inte samma kompetens allihop, alla har inte erfarenhet av slutenvård. Vi har patienter som kommer från äldreboenden som behöver mycket omvårdnad, de har inte bara covid utan också bakomliggande sjukdomar.

Det är mycket tufft, vi går på knäna och är utmattade redan. Det är inte hållbart.

Najet Khetiri

Covid A har funnits sedan början av december och Najet funderar på hur hon ska orka jobba på avdelningen i åtta veckor. 

– Det är mycket tufft, vi går på knäna och är utmattade redan. Det är inte hållbart.

– Vi måste kunna sätta oss och pausa och ta lite vatten eller kaffe. Jag skäms för att säga till mina kolleger att jag måste gå och kissa för man har inte den tiden.

Najet Khetiri och hennes kolleger kommer inte att få ledigt över jul och nyår som det ser ut nu. Likadant ser det ut på många avdelningar i Region Skåne.

Ann-Louise Levau.
Ann-Louise Levau.

Ann-Louise Levau är undersköterska på intensiven i Lund och huvudskyddsombud för Kommunal.

– Man gick ut från regionen för tre–fyra veckor sedan med att man inte beviljar nya semesteransökningar för jul och nyår. Då såg man också att trycket ökade på iva-avdelningarna där personalen inte riktigt räcker till. Alla chefer uttrycker samma sak: vi har inte nått toppen än, vi kommer nå den vid nyår och i julveckan.

Det sticker i ögonen på dem som tvingas jobba. Redan nu jobbar vi hårt och hade sett fram emot vår välbehövda julledighet.

Ann-Louise Levau

Enligt Ann-Louise Levau är det lite orättvist att en del avdelningar redan hunnit få sina ledigheter beviljade när beskedet kom.

– Det sticker i ögonen på dem som tvingas jobba. Redan nu jobbar vi hårt och hade sett fram emot vår välbehövda julledighet. Nu ska vi jobba hårt även över jul och nyår när många andra verksamheter tar ledigt.

Ann-Louise Levau känner oro för ökad smittspridning bland personalen. Det har drabbat ett par avdelningar i Lund, men inte lika illa som på infektionskliniken i Malmö. 

– Om det drabbar oss i samma utsträckning som i Malmö så blir det en patientsäkerhetsfara. Vi får tänka mer på hur vi sitter i personalutrymmen.

Jenny Larsson.
Jenny Larsson.

Jenny Larsson är undersköterska på Infektion 2 i Malmö där en stor del av personalen blivit sjuka i covid. Hon är själv nu tillbaka på jobbet efter att ha varit mycket dålig i covid-19.

– Någon i personalen har antingen fått med sig smitta in på avdelningen eller blivit smittad av en patient. En del har visat sig ha smittan utan att ha haft symtom, man har försökt smittspåra men det blir en eftersläpning och många hinner bli smittade emellan.

Vi jobbar i frontlinjen. Sen när vi drabbas själva så drabbas vi ekonomiskt med sjukavdrag.

Jenny Larsson

Själv testade hon negativt när hon fick torrhosta. Hon skulle då gått tillbaka och jobbat men blev mycket sämre och stannade hemma. Ett par dagar senare testade hon positivt.

– Vi har skyddsutrustning och vi följer Vårdhygiens rutiner. Vi har jobbat proffsigt, jag vet inte varför vi blev så hårt drabbade. 

Jenny Larsson tycker att personalen som jobbar med covid-19 skulle få slippa sjukavdrag när de själva får sjukdomen.

– Vi jobbar i frontlinjen. Sen när vi drabbas själva så drabbas vi ekonomiskt med sjukavdrag. Vi förlorar tusenlappar, de flesta är hemma i två veckor.

Inte heller Jenny Larssons avdelning får någon julledighet som läget är nu.

All personal på Region Skånes sjukhus får en julbonus på 3 000 kronor. De som jobbar övertid får också stimulansersättning på 160 kronor per timme.