– Det är 0,2 procent utöver märket på grund av avtalet är längre och 0,5 procent extra som ska riktas till yrkesutbildade, säger Kommunals ombudsman Lars Sture Johansson.

Det nya avtalet med KFO är ett långt avtal, på 35 månader och går ut den 30 september 2023.

Varken Kommunal eller KFO kan svara på hur många som berörs av avtalet.Det finns 9 000-10 000 anställda i de företag som är berörda men då ingår alla yrkesgrupper. Merparten tillhör Kommunals yrkesgrupper.

Till skillnad från Kommunals största avtal, på kommun- och regionsidan, finns inget engångsbelopp, eller retroaktiv lön.

– Vi försökte med det här som vi gör på alla områden men det blev nej, säger Lars-Sture Johansson.

KFO:s förhandlingsledare för hälsa, vård och omsorg, Jasmina Helander, säger att det inte går att jämföra med kommun- och regionsidan där helt andra intäkter finns.

– Våra medlemmar och verksamheter befinner sig mitt i en kris och för att kunna säkerställa att de kan bedriva verksamhet och betala lön så har vi kommit överens om den här konstruktionen, säger hon.

Avtalslängden gör att arbetsgivarsidan kan säga att det håller sig inom märket. 

– Vi har förlängt avtalet en månad och det tillsammans med förskjutning av revisionsdatum gör att det ryms inom märket. Det är inom ramen för märket (5,4 procent) som industrin har satt, säger Jasmina Helander.

Lönerna ska höjas vid två tillfällen: den 1 april 2021 med i genomsnitt 716 kronor och den 1 september 2022 med i genomsnitt 631 kronor. Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad en viss löneökning.

En extra pott till yrkesutbildade ska skapas vid lönerevisionerna med 0,3 procent vid det första tillfället och 0,2 procent andra gången. Sammanlagt motsvarar det omkring 125 kronor i genomsnitt, men eftersom alla inte har yrkesutbildning kan det på vissa ställen bli mer pengar i potten för yrkesutbildade.

Avtalet innehåller flera förändringar av villkoren. Från och med den 1 oktober 2022 ska yrkesutbildade med visstidsanställning snabbare kunna få tillsvidareanställning. Istället för lagens 24 månader ska det ske efter 18 månader. Hur många som berörs av det kan varken Kommunal eller KFO svara på.

Inbetalning av tjänstepension ska ske från 22 år i stället för som i dag från 25 år. 

En villkorsförändring som KFO lyfter fram är större flexibilitet vid schemaläggning. Anställda som har 40-timmarsvecka vardagar ska kunna schemaläggas även på söndagar och helgdagar. Men de ska kompenseras i tid för detta.

Ob-tillägg och andra rörliga ersättningar höjs med sammanlagt 5,6 procent under avtalsperioden. Den första höjningen sker den 1 oktober nästa år.

Lägstalönerna höjs från den 1 november nästa år med sammanlagt 5,6 procent under avtalsperioden.

Fakta om avtalet

Avtalet gäller från den 1 november 2020 till och med den 30 september 2023.

  • Löneökningar med i genomsnitt 716 kronor (3 procent) den 1 april 2021 och 631 kronor (2,6 procent) den 1 september 2022.
  • Extra pott för yrkesutbildade med 0,3 procent av lönesumman det första avtalsåret och 0,2 procent det andra avtalsåret.
  • Nya regler för konvertering från och med den 1 oktober 2022. Visstidsanställd som har yrkesutbildning ska få tillsvidareanställning efter 18 månader i stället för 24 månader, som lagen säger.
  • Sänkt ålder för tjänstepensionsinbetalning, pengar avsätts från 22 år i stället för dagens 25 år.
  • Schemaläggning på helgdagar kan ske för dem som jobbar vardagar normalt sett, mot kompensation i tid.
  • Övrigt: Arbetsgrupp ska ta fram stödmaterial mot sexuella trakasserier. Möjligheten till sammanhållen arbetstid på heltid ska utredas.