I torsdags kväll kallades Kommunals sektion i Huddinge till en extrainsatt MBL-förhandling om att den styrande koalitionen vill lägga ned den kommunala hemtjänsten. Förslaget ska tas i vård- och omsorgsnämnden den 26 november, vilket Mitt i Huddinge var först med att skriva om.

Skälet till beslutet är att den kommunala hemtjänsten går back under flera års tid. Om förslaget går igenom påverkar det 158 personer samt timanställda och vikarier.

Kommunal är kritiskt.

– Verksamheten har varit underbudgeterad och ersättningarna höjdes 2019 och för 2020, men årets verksamhet har ju varit svår att förutse på grund av pandemin. Men i ordinarie verksamheter 2021 tror fyra enhetschefer att man kommer att kunna hålla budgeten, säger Lennart Eriksson, sektionsordförande för Kommunal i Huddinge.

Lennart Eriksson, sektionsordförande Kommunal i Huddinge.

Ett annat argument från de styrandes sida är att kommunal hemtjänst bara haft 51 procent av tiden hos kund, jämfört med de privata utförarna som rapporterar att de har 80 procent, säger Lennart Eriksson.

– Det har ju mycket med att göra att kommunens hemtjänst har ett gäng larm som man måste ha personal redo att gå på och man har fler larm än de privata. I kommunen har vi också fler timmar för personalmöten, APT och fortbildning, säger han.

Kommunal har jämfört med de två största privata utförarna.

I Huddinge kommun har 58 procent av brukarna valt kommunal hemtjänst. Totalt finns åtta utförare, varav tre nekats tillstånd av IVO tidigare år.

– Två av dem har fått nej i förvaltningsrätten och ett fall väntar på att bli avgjort där, säger Lennart Eriksson.

Sedan förslaget blev känt i fredags har medlemmar startat en Facebook-sida och en namninsamling. Under tisdagen kommer medlemmar i Kommunal att genomföra en protest.

– Vi har uppmanat alla att kontakta politiker i nämnden, säger undersköterskan Michaela Schultz, som är en av de drivande i kampanjen mot nedläggningen.

Under tisdagen ska hemtjänstpersonal träffas utanför kommunhuset i munskydd och visir för att markera mot förslaget.

Michaela Schultz har jobbat i fem år i hemtjänsten och trivs jättebra.

– Vi är ju kundernas trygghet. De är ledsna och oroliga. Våra kunder har ju valt kommunal hemtjänst och nu vill politikerna ta bort valfriheten.

Om förslaget går igenom kommer en hemtjänstenhet i taget att läggas ner. Senast i november nästa år ska all hemtjänst i egen regi vara utfasad. Brukarna ska få hjälp med att välja annan utförare.

– Alla kommer självklart att även fortsättningsvis få hemtjänst, men det är kanske andra människor som kommer hem till en, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande, Karl Henriksson (KD), till Mitt i.