Arbets-förmedlingen och Anita Care ligger i samma hus i Täby.
Foto: Madeleine Andersson

Det var för en vecka sedan som KA kunde berätta att Anita Care, ett hemtjänstföretag i Täby norr om Stockholm, får nio procent av lönekostnaderna betalade av nystartsbidrag från Arbetsförmedlingen.  Bidraget går till att anställa långtidsarbetslösa. Samtidigt är företagets vd Farhad Abdi anställd som utredare på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Statligt anställda omfattas av särskilt hårda regler för så kallade bisysslor, alltså sådant man gör vid sidan av arbetet. Efter KA:s granskning beslutade Arbetsförmedlingen sig för att utreda om Farhad Abdi kunde ha kvar sin bisyssla. Svaret är alltså nej.

– Att vara arbetsgivare för ett företag som får arbetsmarknadspolitiska insatser samtidigt som han själv arbetar på Arbetsförmedlingen kan vara förtroendeskadande. Även om Farhad Abdi inte själv deltar i de besluten, säger Annika Sundén som är avdelningschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning och Farhad Abdis högsta chef.

Annika Sundén bedömer också att Farhad Abdis roll i hemtjänstföretaget riskerar att stjäla tid från hans jobb på Arbetsförmedlingen. Bisysslan anses därför vara ”potentiellt arbetshindrande”.

– Han har ju ett heltidsarbete som handläggare på analysavdelningen. Vi har tittat på om det är möjligt att utföra både de här arbetsuppgifterna och sköta företaget som idag har tio anställda och fem miljoner i omsättning, säger Annika Sundén.

Vad som har vägt tyngst, att företaget får bidrag från Arbetsförmedlingen eller att verksamheten tar för mycket tid, vill Annika Sundén inte svara på.

– Jag har gjort en samlad bedömning.

Annika Sundén påpekar att företaget har växt. Men hur stort det var när Arbetsförmedlingen godkände det som bisyssla, kan hon inte svara på.

– Jag började i augusti, det är hans förra chef som godkänt det här i ett tidigare skede.

Vad beslutet får för konsekvenser är något oklart. Annika Sundén säger att Farhad Abdi måste ”avveckla bisysslan” om han ska ha kvar sin tjänst på Arbetsförmedlingen.

– Jag har meddelat honom att den inte är förenlig med det arbete han har och som jag uppfattar honom vill han fortsätta arbeta här.

Innebär det att han måste sälja företaget?

– Ja, eller att han anställer en annan vd. Han ska inte vara involverad i verksamheten, inte ha en operativ roll.

Så han kan fortsätta att äga företaget, trots att verksamheten gynnas ekonomiskt av bidrag från Arbetsförmedlingen?

– Det får jag ta ställning till om det blir aktuellt. Som jag uppfattar honom så handlar det om att avveckla företaget.

När KA ringer upp Farhad Abdi vill han inte kommentera beslutet.

Kommer du att sälja företaget?

– Jag vet vad jag ska göra men det vill jag inte prata med dig om.

Flera av Anita Cares anställda har också berättat för KA att de inte fått betald för all arbetad tid och att de jobbat långa pass flera dagar i sträck. Något som strider mot arbetstidslagen, påpekar Kommunal. Men den fackliga kritiken har inte spelat någon roll för Arbetsförmedlingens beslut. Annika Sundén säger att hon tog del av KA:s artiklar först efter att hon bestämt sig för att bisysslan inte var godtagbar.

– Vi har inte gjort någon egen granskning av den delen. Men jag har läst ert reportage och naturligtvis är det allvarligt att det finns sådan kritik.

Ska det krävas att ett sådant här fall upptäcks av en journalist? Borde ni inte granska era anställda själva för att förhindra att det här är möjligt?

– Min utgångspunkt är att en anställd som har bisysslor ska granskas varje år.  Jag tog tag i det här så fort jag fick kännedom om fallet.

Har ni granskat Farhad Abdis bisyssla varje år?

– Det kan jag inte svara på eftersom jag började i augusti.

Så ni kan inte garantera att det inte finns fler av era anställda som driver företag med bidrag från Arbetsförmedlingen?

– Det kan jag inte svara på. Det får du fråga vår HR-avdelning om.

Tomas Wolf som är personalstrategisk chef på Arbetsförmedlingen har tidigare uppgivit för KA att det inte finns några rutiner för att regelbundet hålla koll på att godkända bisysslor fortfarande är godkända.