När coronapandemin i våras satte fokus på äldreomsorgen avsatte regeringen 462 miljoner kronor för utbildning i år. KA har tidigare skrivit om antalet utbildningsplatser i respektive kommun.

Dessutom förväntas riksdagen i december besluta om ytterligare anslag för nästa år, totalt har regeringen avsatt drygt 2,1 miljarder kronor för satsningen.

Hittills har 220 av landets 290 kommuner inkommit med ansökan till Socialstyrelsen.

Statsbidraget täcker lönen för anställda som studerar till undersköterska eller vårdbiträde. Bidraget kan dock inte användas för att finansiera själva utbildningen, till litteratur eller till vikariekostnader.

Anställda i privata vårdföretag kan också få del av utbildningen, förutsatt att företaget utför äldreomsorg på uppdrag av kommunen.

Hur många som utbildas till undersköterska respektive vårdbiträde vet Socialstyrelsen först när kommunerna återrapporterar, vilket de ska göra senast den 15 mars 2021.  

Ansökningstiden för 2020 löper ut den 31 oktober.


Har din kommun sökt pengar? Kolla här?

(Använd fältet ”Search” för att söka på kommunnamn.)