Sammanlagt handlar det om 462 miljoner kronor som Socialstyrelsen har fått i uppdrag att förmedla till landets regioner i år. Pengarna ska göra att ny och befintlig personal ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. 

Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal har å sin sida lovat att de som genomgår äldreomsorgslyftet ska få fast anställning på heltid. Det beräknas handla om 10 000 heltidstjänster sammanlagt. Satsningen ska pågå under 2020 och 2021. Sammanlagt beräknas satsningen kosta 2,2 miljarder kronor.

Se listan kommun för kommun där det också framgår hur många utbildningsplatser det handlar om per kommun.