För några veckor sedan skrev Kommunalarbetaren att vård- och omsorgsföretaget Frösunda hyvlar samtliga sex tjänster på ett gruppboende i Stockholm. Hyvling innebär att tjänstgöringsgraderna och därmed lönen sänks för personalen. Argumentet var att antalet boende minskat från fem till tre. Men en vecka efter att förhandlingen avslutats flyttade en ny boende in. Frösundas kommunikationschef sade då till KA att de därför kommer höja tjänstgöringsgraderna igen.

Jessica Leiding och Riitta Salokangas Davidsson.

”Hyvling är vansinnigt och omänskligt!”

Debatt

Men det verkar inte stämma. Kommunal frågade Frösunda efter artikeln i KA om de var beredda att förhandla igen – men fick nej. Dessutom har personalen nu fått se förslagen till de nya scheman som kommer gälla på deras lägre tjänstgöringsgrader. Frösundas kommunikationschef Torbjörn Carlbom vill inte kommentera att det han sade i förra veckan inte verkar stämma.

– Det här är en pågående grej och har uppstått en komplex situation. Frösunda vill inte föra någon debatt i media med fackliga företrädare utan vi för en dialog med arbetare och fack, säger Torbjörn Carlbom.

Stämde det du sade om att personalen ska erbjudas högre tjänstgöringsgrader eller stämde det inte?

 Svaret är att vi för inte den här debatten i media. För oss är medarbetarnas situation och kundernas väl och ve i första rummet, inte ordväxlingar utifrån olika uttalanden i Kommunalarbetaren.

Frösunda hyvlar tjänster

Arbetstider

På gruppboendet är personalen orolig över både sin arbetsmiljö och sin privatekonomi, till följd av hyvlingen. 

– De nya schemana innebär att personalen är schemalagd från 14.30, men en brukare kommer hem redan klockan 13 två dagar i veckan och en klockan 14, fem dagar i veckan, säger Maria Göransson, regionalt fackligt ombud i förhandlingsteamet i Kommunals sektion Solna-Sollentuna.

De svar som personalen fått på hur det ska lösas är att Frösunda kan beordra in dem att jobba mer.

– Men det är svårt att bli inbeordrad hela tiden. Det ska vara bemannat för verksamheten. Att bli inbeordrad i sista minuten är svårt, vi har ett liv och måste kunna planera och veta, säger en ur personalen som vill vara anonym.

Frösunda lovar sluta med hyvling

Nyheter

Schemana är också lagda så att det blir svårt att ta ett annat jobb vid sidan av för att komplettera och få upp inkomsten.

– De håller oss fast. Om vi hade fler lediga dagar skulle det kanske gå men med det här schemat är det väldigt svårt. Det finns ingen lucka, säger en ur personalen.

Personalen kommer också att få jobba fler nätter, trots att de fått sänkt sysselsättningsgrad, eftersom tid har tagits bort på dagarna och inte räcker till. En person går exempelvis från fyra till sex nätter i månaden. Eftersom de har sovande jour, räknas den tiden inte in i arbetstiden.

– Om du jobbar sex nätter i månaden blir det 42 timmar som du är på jobbet men som inte räknas in i arbetstiden. Det är tid som du måste göra någon annanstans. I kommuner och regioner räknas halva arbetstiden för jourpass men så är det inte på de här avtalen, säger Maria Göransson.

Hon tillägger att jourersättningen dessutom är väldigt låg. Den baseras på månadslönen och landar någonstans kring 50 kronor i timmen på vardagar – grovt räknat.

– Det är extremt slitigt. Speciellt om du måste gå upp på nätterna och inte får sova, och de är på jobbet i 24 timmar. Säg att du under sju timmar blir väckt flera gånger och ska försöka somna om, för 50 kronor i timmen. 

Den sänkta sysselsättningsgraden ger dessutom lägre jourersättning, just eftersom den baseras på månadslönen. 

KA har varit i kontakt med flera i personalen och de är överens om att de nya schemana försämrar för inte bara dem utan också de boende. Samtliga vill vara anonyma av rädsla för att råka illa ut. 

– Man säger att det är kunden som bestämmer, men kunden har ingenting att säga till om. Det är Frösunda som bestämmer. Det är vi som jobbar på golvet och ser allting men det är ingen som frågar oss hur tiderna ska läggas. Kunderna måste ju få det de har betalat för och det är vi som ska se till att de får det stödet, och vi står mellan kunderna och Frösunda, säger en ur personalen.