Det handlar om de sex anställda på ett gruppboende i Hässelby i nordvästra Stockholm. Från och med i går, onsdag, har deras arbetstid och därmed deras lön sänkts. Två personer går från 100 till 78 procent, två från 100 till 77 procent, en från 90 till 72 procent och en från 55,7 till 52 procent. För den som drabbas hårdast handlar det om nästan 6000 kronor mindre i månaden, enligt Kommunal. Personalen får heller inte någon uppsägningslön.

– Den som har jobbat längst skulle ha fem månaders uppsägningslön om hon blev uppsagd. Men Frösunda hänvisar till ekonomin, säger Maria Göransson, regionalt fackligt ombud i det regionala förhandlingsteamet på Kommunals sektion Solna-Sollentuna.

Formellt har det gått till så att de anställda fått ett erbjudande där de omplacerats till nya tjänster med den lägre tjänstgöringsgraden. Om de inte tackade ja skulle de blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. 

Bakgrunden till hyvlingen är att antalet boende i våras minskade från fem till tre personer. Kommunal har menat att platserna troligen kommer fyllas på och frågat arbetsgivaren hur de ska göra om det blir fullbelagt igen, men fått till svar att de inte tänker höja tjänstgöringsgraderna igen. Och åtta dagar efter att förhandlingen var avslutad flyttade det in en ny kund, vilket betyder att det nu bor fyra personer på boendet.  Enligt Kommunal är det en kund som behöver väldigt mycket översyn, men när Kommunal frågade om Frösunda då tänkte backa fick de till svar att det inte var aktuellt. 

Enligt det regionala förhandlingsteamet kommer den minskade bemanningen innebära en ökad arbetsbelastning och försämra arbetsmiljön avsevärt. 

– Man har inte heller riskbedömt den ökade arbetsbelastningen eller den psykosociala biten. Frösundas affärsidé är kunden i fokus men hur ska man kunna fokusera på kunden om man är orolig för hur man ska klara sig på 6000 kronor mindre i månaden, säger Maria Göransson i förhandlingsteamet. 

Vi möter det här med just tjänstgöringsgrader. Det är väl inte konstigt att anpassa verksamheten till de boende?

Torbjörn Carlbom, Frösunda

På Frösunda menar kommunikationschefen Torbjörn Carlbom att det inte är konstigt att de måste förändra bemanningen vid en 40-procentig minskning av intäkterna. 

– Det är klart att jag kan förstå att människor reagerar över att deras arbetstid förändras. Samtidigt måste vi ha en personalstyrka i förhållande till hur behovsbilden ser ut, säger Torbjörn Carlbom. 

När KA först pratar med Torbjörn Carlbom menar han att det bor tre personer på boendet, men efter att ha kontrollerat uppgifterna återkommer han och bekräftar att det nu rör sig om fyra boende, och att en femte kan vara på väg. Därför kommer Frösunda nu erbjuda personalen ökad tjänstgöringsgrad igen, utifrån att det nu är fyra boende.

– Vi kan erbjuda medarbetarna en möjlighet till högre tjänstgöringsgrader. Det här var en anpassning till att vi tappade 40 procent av verksamheten på det här boendet, säger Torbjörn Carlbom.

Så om det blir fem boende igen får personalen tillbaka sina tjänstgöringsgrader som de var förut?

– Det kan jag inte säga säkert. Det beror ju på vad kunderna har för behov. Det kan ju bli högre tjänstgöringsgrader också, eller att vi behöver utöka bemanningen. Den bygger ju på hur svåra funktionsnedsättningar människor har som bor där.

Kommunal säger att de har påtalat att det kan flytta in boende igen. Nu har det gjort det. Ska man behöva vara rädd för att ens tjänst ändras fram och tillbaka varje gång det flyttar in eller ut en boende?

– Man ska inte vara rädd för sitt jobb, absolut inte. Vi möter det här med just tjänstgöringsgrader. Det är väl inte konstigt att anpassa verksamheten till de boende? 

Frösundas affärsidé är kunden i fokus men hur ska man kunna fokusera på kunden om man är orolig för hur man ska klara sig på 6000 kronor mindre i månaden.

Maria Göransson, Kommunal

Maria Göransson på Kommunal reagerar med förvåning på de nya uppgifterna som KA fått från Frösunda om att personalen kommer att få erbjudande om att gå upp i tjänstgöringsgrad utifrån den fjärde kunden som flyttat in. 

– Om det stämmer känns som att de backar för att de inte vill ha negativ publicitet. Vi har ju påtalat det här i två veckors tid, men fram till nu har man stått fast vid sitt beslut, säger Maria Göransson.

Kommunal avstår i övrigt från att kommentera uppgifterna, eftersom de inte har fått någon information om det här från företaget. 

För tre år sedan kom Frösunda och Kommunal överens om att Frösunda skulle sluta med hyvling, efter flera uppmärksammade fall. Men Frösunda anser inte att de har brutit mot överenskommelsen – det menar att de inte har hyvlat på gruppboendet. Enligt Torbjörn Carlbom är hyvling inte samma sak som att sänka tjänstgöringsgrader och därmed lön för de anställda. Han hävdar att det i så fall måste göras på ett särskilt sätt och att hyvling är en ”plötslig och permanent neddragning av veckoarbetstid genom en konstgjord omplacering.”

– Vi håller oss till de korrekta termerna på arbetsmarknaden. Det här är en omorganisation där vi har omförhandlat villkoren, säger Torbjörn Carlbom.

Men hyvling är inget juridiskt begrepp med en fastslagen exakt betydelse. Den definition som Frösunda menar är den korrekta är också svår att hitta. I en rapport från LO, PTK och Svenskt Näringsliv från i år angående de fortsatta förhandlingarna om en förändrad arbetsrätt, står det att ”Hyvling innebär att en arbetsgivare drar ned sysselsättningsgraden för en eller flera anställda.” 

Oftast brukar man mena när det sker för många eller till och med alla på en arbetsplats, säger Ellinor Gudmundsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd. Det är då LO-TCO Rättsskydd använder begreppet. 

– Men det finns ingen vedertagen definition av hyvling, det är ju bara ett begrepp, säger Ellinor Gudmundsson.