När Frösunda Omsorg låter sig intervjuas i Kommunalarbetaren 24 september kan man få intrycket av att de bestämt sig för att inte genomföra hyvlingen på Glädjevägens gruppboende som de beslutat om. I intervjun påstår de att man nu kommer erbjuda de anställda mer tid. 

Men fakta är att de sänkta sysselsättningsgraderna ligger fast och istället arbetar de anställda mertid upp till heltid.

Vi tar det från början. Frösunda Omsorg som driver Glädjevägens gruppboende i Hässelby beslutade sig för att genomföra en omorganisation och i samband med detta sänka arbetstidsmåtten. Sex personer som är anställda där fick då erbjudande om att fortsätta hos arbetsgivaren, men med sänkt sysselsättningsgrad. Om man inte tar erbjudandet blir man uppsagd. 

Tänk dig att du har en tjänst på heltid, och nu blir du erbjuden en tjänst på 77 procent istället. Från 26 000 kronor i månaden till 20 000 kronor i månaden från en dag till en annan.

Tänk dig att du har en tjänst på heltid, och nu blir du erbjuden en tjänst på 77 procent istället. Från 26 000 kronor i månaden till 20 000 kronor i månaden från en dag till en annan. Du har ingen uppsägningstid innan förändringen träder i kraft. Hur ska du hinna hitta ett nytt jobb? Du får ingen möjlighet att hinna parera din ekonomi. Bara 6 000 kronor mindre i månaden. Det är det här vi i Kommunal kallar för hyvling. 

Det spelar ingen roll vad Frösunda kallar sin omorganisation. Vi i Kommunal förstår att Frösunda inte vill förknippas med begreppet hyvling. Det har onekligen en ganska otrevlig, för att inte säga omänsklig klang. 

Men det finns bättre sätt att slippa det än att hävda att man inte kan kalla en hyvling för hyvling bara för att Frösunda Omsorg vill kalla det omorganisation. Om det går som en anka och kvackar som en anka är det förmodligen en anka. 

Kommunals förslag är istället: dra tillbaka beslutet och höj våra medlemmars sysselsättningsgrad. 

Hyvling som ett sätt att parera tillfälliga intäktsbortfall. Underbemanning som ett sätt att tjäna pengar.

Sedan Frösundas beslut trädde i kraft har medlemmarna som fått sin avtalade tjänst sänkt jobbat mertid då verksamheten som tillfälligt hade tomma platser åter har fler boende. Från november kommer det att vara fullt igen. 

Det här är dålig personalpolitik och en affärsmetod som vi känner igen hos just Frösunda. Hyvling som ett sätt att parera tillfälliga intäktsbortfall. Underbemanning som ett sätt att tjäna pengar. Vi i Kommunal trodde att Frösunda efter de senaste årens skandaler och kritik valt en annan väg. En väg där kvaliteten i verksamheten baseras på god personalpolitik. Heltid som norm, en god arbetsmiljö och ett anställningskontrakt som går att lita på.

För det är orimligt att Kommunals medlemmars redan låga löner – deras förmåga att försörja sig – används som en gummisnodd för att täcka upp för tillfälliga inkomstbortfall för Frösunda. Det är mer ärligt och rimligt att varsla om arbetsbrist och sedan i turordning säga upp en person. 

Att sänka Kommunals medlemmars sysselsättningsgrad och då också skära i deras lön – det vi kallar hyvling – är vansinnigt, orimligt, omänskligt och något som inte hör hemma på svensk arbetsmarknad. Det borde inte få förekomma i ett modernt välfärdssamhälle. Skäms Frösunda!