Än så länge står Kommunal, Pappers, Byggnads, Seko, Målarna och Fastighets kvar vid sitt nej till ändrade regler kring begreppet saklig grund vid uppsägning av personliga skäl, enligt vad Kommunalarbetaren erfar. För Kommunal är saklig grund ett fundament i anställningsskyddet.

Förbunden hänvisar till beslutet vid LO:s representantskap om att LO inte ska förhandla om begreppet saklig grund.

Samtidigt är Svenskt Näringsliv, enligt uppgifter till Kommunalarbetaren, lika orubbliga i att det blir ingen uppgörelse om LAS om inte de får igenom sitt krav. De vill att det i kollektivavtal ska vara möjligt att införa andra regler kring saklig grund än vad som står i LAS.

Lagens regel är i dag tvingande och går inte att avvika från. Om parterna kommer överens krävs i så fall också en lagändring som gör detta möjligt.

Enligt vad Kommunalarbetaren erfar har tjänstemännen i PTK gått med på Svenskt Näringslivs krav. Och flera förbund i LO vill göra likadant, bland andra IF Metall och Handels.

Problemet för dessa LO-förbund är hur de ska kunna gå runt representantskapets beslut.

Det har spekulerats i att PTK och de förbund som vill går med på Svenskt Näringslivs krav och att Kommunal med flera står vid sidan av. Och att en sådan överenskommelse ändå skulle kunna bli en norm för arbetsmarknaden, som också kommer att påverka Kommunal med flera som har sagt nej.

Frågan är vad som då händer med den framtida sammanhållningen i LO där sprickan kring LAS tidigare har varit stor. Den nyvalda LO-ledningen har också i sin programförklaring betonat vikten att arbeta för att LO står enat.

Det kan bli svårt att i LO:s namn teckna en överenskommelse som bara en del LO-förbund står bakom. De förbund som säger nej är i majoritet vid representantskapet som slutgiltigt ska godkänna en eventuell överenskommelse. 

Frågan är vad som händer om parterna inte kan enas. Ett alternativ kan vara att det bara blir en överenskommelse om det som finns med i överenskommelsen mellan regeringen, C och L, om ändrade turordningsregler och ett nytt omställningsavtal. Och att andra frågor som saklig grund och en ny a-kassa skjuts på framtiden. 

Eller så blir det ingen överenskommelse och då hamnar bollen hos regeringen och samarbetspartierna. Enligt deras januariöverenskommelse ska då LAS ändras enligt LAS-utredningens förslag.

Kommer ett sådant lagförslag har Vänsterpartiet hotat med att väcka misstroende mot regeringen och vi kan få en regeringskris.

Vänsterpartiet har sagt att de ska försöka stoppa lagändringar om LAS om inte Kommunal och andra förbund står bakom en sådan överenskommelse.

Fack och arbetsgivare är överens om att det sämsta vore att politikerna beslutar om LAS, det vill de försöka göra själva.

Om några timmar vet vi hur de lyckas. Vid midnatt avbryts förhandlingarna. Då ska det finnas ett paket som parterna ska ta ställning till. Och senast tre timmar senare måste de lämna besked om de säger ja eller nej till förslaget.