I dag är sista dagen att försöka enas om en överenskommelse i LAS-förhandlingarna.

Men fortfarande är oenigheten stor när det gäller begreppet saklig grund vid uppsägningar av personliga skäl.

Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv kräver att reglerna ändras så att det blir lättare för dem att säga upp anställda de inte vill ha kvar. Det skulle kunna bli möjligt om den tvingande regeln om saklig grund i LAS ändrades så att fack och arbetsgivare kan komma överens om andra regler i kollektivavtal.

Men Kommunal säger med stöd av flera andra förbund bestämt nej till en sådan lösning.

I förbundets motion, som behandlades vid LO:s representantskap i augusti förklarar Kommunal varför de vägrar gå med på att LO i LAS-förhandlingarna diskuterar saklig grund.

Förbundet anser att det finns stora risker med att göra det möjligt att ha andra regler i kollektivavtal än vad som står i lagen.:

”Det öppnar dörren för kollektivavtalsshopping där arbetsgivarna kommer att vilja ha det kollektivavtal som har sämst anställningsskydd.

Det öppnar för så kallade ’gula’ fackföreningar som går arbetsgivarens ärenden att helt avtala bort anställningsskyddet på de arbetsplatser där de tecknar kollektivavtal.

Risken ökar för att arbetstagare utan anställningsskydd inte vågar kräva sina rättigheter.”

Dessutom påpekar Kommunal i sin motion att fackföreningarnas uppdrag är att försvara arbetstagarnas rättigheter.

”Vår möjlighet att göra detta skadas väsentligt om vi själva utraderar den för arbetstagarna viktigaste regeln i anställningsskyddet, den om saklig grund för uppsägning. En sådan förändring skulle innebära en radikal förskjutning av maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden.”

LO:s ledning har tidigare hävdat att sämre anställningstrygghet för fast anställda är ett nödvändigt pris för att kunna öka tryggheten för tillfälligt anställda, till exempel genom att ta bort allmän visstidsanställning.

Men det resonemanget ställer inte Kommunal upp på.

Konsekvensen skulle enligt förbundet ”inte bli ett ökat anställningsskydd för de visstidsanställda, utan ett försämrat anställningsskydd för samtliga.

För genom att sänka skyddsnivån för de tillsvidareanställda så sänker man skyddsnivån på det som de visstidsanställda eftersträvar, nämligen en tillsvidareanställning. 

En fråga man då bör ställa sig är vad en tillsvidareanställning egentligen är värd, om arbetstagaren ändå kan sägas upp när som helst utan saklig grund?”

Kommunal ifrågasätter om det är förenligt med den internationella ILO-konvention 158 att öppna upp för sämre anställningsskydd i kollektivavtal.

Konventionen handlar om att det ska finnas saklig grund vid uppsägningar. Sverige har antagit ILO 158 den och konventionen ingår som en del av svensk lag, bland annat LAS.

Kommunal påpekar också att saklig grund diskuteras trots att regeringen, C och L i sin januariöverenskommelse inte har krävt detta.

Byggnads, Seko, Målarna och Fastighets lämnade in liknande motioner till LO.

Alla dessa motioner bifölls LO:s representantskap, det högsta beslutande organet mellan kongresserna. Trots detta är LO-förbunden nu splittrade kring om de ska respektera representantskapets beslut eller inte.