Tiden börjar rinna ut för förhandlarna som måste vara klara senast på onsdag.

Helgens förhandlingar gjorde läget än mer fastlåst mellan LO, tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarna vägar släppa kravet om förändringar när det gäller begreppet saklig grund vid uppsägningar av personliga skäl. Dessa regler skyddar de anställda mot godtyckliga uppsägningar.

Svenskt Näringsliv vill att det ska vara möjligt att i kollektivavtal göra avsteg från de tvingande reglerna om saklig grund som i dag finns i lagen om anställningsskydd, LAS.

LO:s representantskap har sagt nej till att i förhandlingarna diskutera begreppet saklig grund.

Men enligt vad Kommunalarbetaren erfar är industriförbunden i LO och Handels beredda att diskutera en kompromiss om saklig grund för att få en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om bättre villkor för kompetensutveckling och omställning.

Kommunal, Pappers, Fastighets, Seko, Byggnads och Målarna säger nej. Och de hänvisar till beslutet vid LO:s representantskap.

Under tiden fortsätter Svenskt Näringsliv förhandlingarna med PTK som är beredda att diskutera en förändring av begreppet saklig grund.

Vad som nu händer är oklart. Förhandlingarna lär fortsätta till deadline, den sista september.

Finns det ingen överenskommelse då hotar regeringen, C och L med lagstiftning. Och då kan det bli regeringskris. Vänsterpartiet har förklarat att partiet väcker en misstroendeförklaring mot regeringen om den föreslår försämringar i LAS.