Förslaget innebär att det så kallade schablonbeloppet höjs med nästan 11 kronor från dagens 304,30 till 315 kronor per timme. 

Under flera år har regeringen räknat upp ersättningen med ett belopp som procentuellt legat lägre än de förväntade löneökningarna på arbetsmarknaden.

Både fack och arbetsgivare välkomnar regeringens förslag att nu höja timersättningen med 3,5 procent.

– I allt för många år har schablonersättningen inte räknats upp med den faktiska kostnadsökningen i branschen så det är klart att det är välkommet, säger Daniel Andersson, avtalsansvarig för personlig assistans hos arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.

De senaste avtalsrörelserna har det gått trögt för Kommunal och Vårdföretagarna att komma överens om nya avtal. Ett skäl till det, enligt arbetsgivarsidan, har varit den låga uppräkningen av timersättningen, som till största delen ska gå till assistenternas löner.

Kommunals ombudsman Marie Boström hoppas att höjningen ska underlätta kommande förhandlingar.

– Det här beskedet ger bättre förutsättningar för att kunna teckna bra avtal, säger hon.

Vårdföretagarnas Daniel Andersson är inne på samma linje:

– Vi vet ju inte vad avtalsrörelsen kommer ha för ingångsvärde ännu men det är klart att det ser bättre ut nu än vad det hade gjort med de tidigare årens höjningar, säger Daniel Andersson.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Centern och Liberalerna.