– LSS och assistansersättningen har under många år haft problem, bland annat efter förändrad rättspraxis. Att stärka rätten till personlig assistans är en prioriterad fråga för regeringen och därför tillsätter vi nu den här utredningen, säger socialminister Lena Hallengren, enligt ett pressmeddelande.

Utredningen är en följd av januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L, där en av punkterna handlade om att tillsätta en sådan här utredning.

Utredaren ska, enligt regeringen, se över hur man kan stärka rätten till assistans vid egenvård och tillsyn. Med egenvård avses hälso- och sjukvårdsinsatser den enskilde själv eller med hjälp av någon annan kan klara av.

Lars Lööw har utrett personliga assistenters villkor.

Utredare vill förbättra för assistenter

Nyheter

Vad gäller tillsyn har rättspraxis gjort det svårare för personer med stora funktionsnedsättningar som behöver aktiverings- och motivationsinsatser att beviljas personlig assistans för tillsyn.

Utredaren får också i uppdrag att titta på föräldraansvaret när assistans ges till barn.

– Vi hoppas förstås att den här utredningen ska kunna lösa några av de problem som finns i dag när det gäller inte minst barns rätt till personlig assistans, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO, enligt ett pressmeddelande. 

Utredningen ska vara klar i mars 2021.