Det är flera lokala avtal om arbetstidsmått som har varit uppe till förhandling. Regionen har nu beslutat att inte förlänga dessa och i stället bara gå enligt det centrala kollektivavtalet.

Det har bland annat funnits något som heter ”återhämtningsmodellen” som inneburit att de anställda arbetar 33 timmar i veckan i stället för 37. Det har också funnits en ”Östersundsmodell” som har gjort att kommunalarna har fått lite mer i ob-ersättning. 

– Förändring är alltid tufft, men utifrån regionens ekonomiska läge är det nödvändigt. Alternativet hade varit att behöva säga upp fler medarbetare. Vi har de pengar vi har och vi måste vända på alla stenar, säger regionens HR-direktör Krister Eriksson i ett pressmeddelande.

Kommunals Helena Palm säger att man nu sitter och försöker gå igenom riktlinjerna och att man har begärt en ny förhandling om ett centralt arbetstidsavtal.

– Det är mycket oro ute nu och det är kaos kring hur schemana ska bli, säger Helena Palm.