Som KA avslöjat i dag har den interna kritiken mot hur Arbetsmiljöverket har hanterat frågan om munskydd vid misstänkt eller bekräftad covid-19, varit stark. Inspektören i Serafenärendet, där Arbetsmiljöverket krävde munskydd, bad om att få bli bortkopplad från ärendet för att hon inte kunde stå för hur det hanterades. Även en jurist bad om att få bli bortkopplad och den sakkunnige läkaren ville inte stå med på yttrandet till förvaltningsrätten.

Kommunals avtalsjurist Malin Sjunnebo säger att hon inte kan tolka det på annat sätt än att de interna stridigheterna på Arbetsmiljöverket har fördröjt ett klargörande om munskydd, och att det har drabbat personalen i äldreomsorgen.  

– Det har varit mycket oro och rädsla hos våra medlemmar. Det har varit otydligt efter Serafenbeslutet – vad gäller med munskydd och visir, vad har jag rätt till? När man får se den här typen av uppgifter känns det väldigt beklagligt och har ju fördröjt, får man uppfatta, det klargörande som kom från Folkhälsomyndigheten om att det inte räcker med lokala riskbedömningar, säger Malin Sjunnebo. 

Munskydd och visir (genrebild).

Covid-19

Oklart läge kring munskydd

Arbetsmiljö

Det framgår i ett mejl från Arbetsmiljöverkets chefsjurist att de varit måna om att vara överens med Folkhälsomyndigheten och att man vill undvika en svår debatt. Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har ju olika uppdrag, vad tänker du kring att det varit så viktigt för dem att vara överens med Folkhälsomyndigheten?

– Det är ju mycket det som vi berör i vår JO-anmälan. Arbetsmiljöverket är en myndighet som lyder under regeringen och har ett visst uppdrag, medan Folkhälsomyndigheten har ett delvis annat uppdrag. Det är inte upp till dem att frångå arbetsmiljörättsliga lagar och föreskrifter i syfte att komma överens med andra myndigheter, säger Malin Sjunnebo.

Covid-19

Kommunal gör JO-anmälan

Arbetsmiljö

Angående de samtal mellan Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren i Serafenärendet som inte diariefördes, säger Malin Sjunnebo att det är svårt att uttala sig om de borde ha diarieförts. Men rent generellt säger hon att myndigheter har en långtgående skyldighet att diarieföra och dokumentera.

– Man kan tycka att i en sådan här viktig fråga och där frågan om deras anseende redan diskuteras, så kanske man skulle välja att vara än tydligare, så att det inte ska leda till den här typen av diskussioner i efterhand.

Har er relation med Arbetsmiljöverket skadats av det här?

– Ja, men det får man väl säga att den har. Det är klart att vi har försökt ha en dialog med dem men vi blev ju inte riktigt inbjudna till den dialog som de hade med andra parter. Då blir det svårt för oss att se att Arbetsmiljöverket iakttager den opartiskhet som åligger dem som myndighet. Det blir något som vi får jobba med.