Varför ska man tänka klimatsmart
i trädgården?

– Varför skulle man inte göra det? Det är ju ett gyllene tillfälle. Det blir en vinn-vinn-situation. Man får både en vackrare trädgård och en trädgård som gynnar pollinatörer, med blomning från tidig vår till sen höst. Som det ser ut nu så får pollinerande insekter det allt svårare eftersom deras naturliga marker krymper.

Hur stort är intresset för klimat­smart trädgårdsodling? Ökar det?

– Det är stort bland dem som har ett starkt trädgårdsintresse. Jag har till och med fått i uppdrag att åka ut och tipsa en som ville ha sin trädgård mer insektsvänlig. Sedan vet jag ju inte om man når ut till alla. Men jag hoppas ju det.

Vad är ditt bästa råd?

– Folk ska vara rädda om sina träd. Det är så vanligt att man tar ner dem för att de skuggar och skräpar. Men de är boplatser för väldigt många insekter, och om de blommar så är det bra mat för pollinatörer. Ha träd, låga buskar, och blommande växter. Då får man en ekologisk balans och risken för stora skadedjursangrepp minskar, för insekterna håller varandra i schack. Ju mer varierad en trädgård är, desto mer liv rymmer den.

Fotnot: ”Klimatsmart trädgård” är utgiven på Norstedts förlag.