Eva Sanner.

– Jag vill lyfta upp den mogna kvinnan och kvinnokroppen. Hur fantastisk den är och hur många möjligheter till njutning som en kvinna har, säger Eva Sanner.

I femtioårsåldern går de flesta kvinnor igenom klimakteriet, då fruktsamheten till slut upphör. Det påverkar både kroppen och psyket på olika sätt, bra och dåliga. Men den bild som ges av kvinnor i och efter klimakteriet är ofta bara negativ: Man mår dåligt, orkar inte, har inte lust.

Den här bilden kan bli mer positiv, tycker Eva Sanner. Med sin nya bok vill hon bidra till att normerna förändras. Undertiteln på boken är ”sex och självkänsla efter femtio”.

– Kvinnor som följer råden och anammar budskapet, de kommer att uppleva en stärkt självkänsla, det kan jag garantera, säger Eva Sanner.

Till en del är boken som en handbok, med konkreta tips på hur man lär sig förstå sin kropp bättre och kan fortsätta njuta fast kroppen blir äldre och skörare. Och inte bara fortsätta som förr, utan även utvecklas i sin sexualitet.

Det finns beskrivningar av övningar som man kan göra tillsammans med sin partner, liksom tips på hur man har bättre solosex – något som är bra både för den som har partner och den som lever ensam.

– När man blir äldre kanske partnern inte är så sexuellt aktiv längre. Solosex är ett slags friskvård. Man håller igång så man inte tappar det. Och då blir vi friskare, det är bra för hjärnan, blodtrycket och mycket mer, säger Eva Sanner.

Dessutom har Eva Sanner intervjuat många kvinnor som berättar hur de upplever sex på äldre dar. Det är många positiva exempel som visar att det långtifrån är kört.

Vi kan inte stå på barrikaden och kräva en annan syn på äldre kvinnor, men vi kan ändra våra egna liv.

Men boken är också politisk. Och det var något som växte fram när hon jobbade med boken och blev påmind om hur kvinnors sexualitet förtryckts i århundraden, och att förtrycket blir värre ju äldre kvinnan är. Man förväntas bli en blid farmor/mormor som tar hand om andra och inte kräver något för egen del.

Eva Sanner tänkte ”nä vad fasen det här är inte okej!”.

– Man behöver inte anpassa sig och bli den här pelargontanten. Du kan bestämma själv vad ditt liv ska innehålla. Vi kan inte stå på barrikaden och kräva en annan syn på äldre kvinnor, men vi kan ändra våra egna liv. Jag hoppas att kvinnor blir stärkta och inspirerade till det av min bok, säger Eva Sanner.

Även om det är individuella val, så kan summan av allas val till och med göra samhället bättre, anser Eva Sanner:

– Om mognad och åldrande inte är värdefullt, då påverkas samhället av det. Jag tror att det är viktigt inte bara för de äldre utan hela samhället. Vad har vi för samhälle som funkar så?

Jag tror att väldigt mycket av överkonsumtion beror på en känsla av tomhet, en känsla av att inte vara värdefull.

Dessutom blir miljön bättre på köpet, det är Eva Sanners övertygelse.

– Jag tror att väldigt mycket av överkonsumtion beror på en känsla av tomhet, en känsla av att inte vara värdefull. Ett tillfredsställande sexliv gör att man blir mer nöjd med livet. Då behöver vi konsumera mindre och då belastar vi miljön mindre. Jag tror att människor håller på att upptäcka det, säger Eva Sanner.

Sommaren kan vara en särskilt bra tid att utveckla sin sexualitet, tror Eva Sanner.

– Vi är mer i kontakt med våra kroppar när det är varmt och vi inte har så mycket kläder på oss. Samtidigt kan det vara utmanande för dem som är inte nöjda med sina kroppar.

Ett sätt att bli mer nöjd med sin kropp är att göra sig medveten om hur skönhetsidealen skapas. I patriarkala samhällen anses det vackert med kvinnor som ser ut som unga flickor. Så har det inte alltid varit, och så är det inte i alla länder, berättar Eva Sanner. Idealen upprätthålls också av en skönhetsindustri som lever på att göra oss osäkra, så att vi vill lägga pengar på att se ut på ett annat sätt.

Eva Sanner tycker att vi ska sluta jämföra oss med omöjliga bilder. Man kan istället älska sin kropp till exempel för att den är ”varm, mjuk och härlig”, som hon uttrycker det i sin bok. Man kan välja att vara tacksam för det som fungerar, istället för att bara se sina brister. Dit når man genom att fokusera på kroppens fantastiska förmågor, inte minst förmågan till njutning.

Stress är aldrig bra för sex, men när vi blir äldre är det ännu värre.

Men sommaren kan också vara en stressande tid. Ett par som inte haft sex på länge kan känna att det är rätta tillfället att ”ta tag” i det där med sex igen. Och det kan bli så pressande att allt blir fel.

– Stress är aldrig bra för sex, men när vi blir äldre är det ännu värre. Vi behöver hitta ett sätt till sex, med mindre krav och större variation – det som förr kallades förspel kan få komma i förgrunden nu och ge både njutning och orgasm. Det tror jag kan vara bra i den här åldern, säger Eva Sanner.

Hon tror också att sommaren när man blir lite äldre kan bli ganska mycket på andras villkor, med mycket barn och barnbarn på besök.

– Då är det viktigt att man verkligen ser till att få egentid i avslappning med partnern, säger Eva Sanner.

Slutligen kan man använda sommaren till att låta sig inspireras av naturen.

– Naturen är ju sex hela tiden, det knoppas och det är pollen, allt det där handlar om sex, säger Eva Sanner.

Fotnot: ”Ja till njutning – sex och självkänsla efter femtio” är utgiven av Bonnier Fakta.