I början på mars förra året avslöjade Kommunalarbetaren och Arbetet omfattande fusk och utnyttjande av personal inom hemtjänstföretaget Enklare Vardag. Det handlade om personal som tvingats arbeta långt mer än tillåtet för att få betalt för all tid och ibland tvingats betala tillbaka delar av lönen, enligt ett flertal källor och dokumentation. Deras namn har använts i flera olika kommuner så att det inte skulle upptäckas och ibland hade de arbetat under andra personers namn. 

Företaget hade också fuskat med tidsregistreringarna genom att plocka ner taggarna som ska registrera besök hemma hos brukarna och registrerat besök när de inte varit på plats. 

KA och Arbetet kan avslöja omfattande fusk i hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Fusket i Enklare Vardag

Slavliknande villkor på hemtjänst­företag

Nyheter

I februari i år nekade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, Enklare Vardag tillstånd för att bedriva hemtjänst. Enklare Vardag överklagade till förvaltningsrätten, som nu har gett Ivo rätt.

Förvaltningsrätten skriver att man inte ifrågasätter att Enklare Vardag har rutin- och styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas, men att det viktiga är om de faktiskt efterlevs. De brister som framkommit i flera kommuner, framför allt Järfälla och Upplands Väsby där avtalen hävdes, visar att bolaget inte är lämpligt att bedriva hemtjänst, anser förvaltningsrätten. ”Förvaltningsrätten anser att den omständighet att bolaget inte har bedrivit den med kommunerna avtalade verksamheten också ger skäl att ifrågasätta företrädarnas förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna”, skriver domstolen bland annat.

När fusket uppdagades hävde Järfälla och Upplands Väsby avtalen med Enklare Vardag, Stockholm sade upp avtalet och efter att Sollentuna hittat liknande brister lämnade Enklare Vardag självmant kommunen. Företaget har fortfarande avtal med Solna, Lidingö och Nacka kommun, men när domen vinner laga kraft får de inte längre bedriva hemtjänst där heller. Domen går dock att överklaga. 

Enklare Vardags vd Fariba Bameti skriver i ett mejl att hon inte tagit del av förvaltningsrättens dom ännu. ”Om det stämmer att det blivit avslag, är det naturligtvis något jag beklagar. Har ingen aning om det är möjligt att överklaga ett beslut i förvaltningsrätten.” skriver hon.