– Det är exkluderande, säger Christian Persson (M), socialnämndens ordförande i Ystad. Regeringen satsar 2,2 miljarder kronor på ett äldreomsorgslyft för att utbilda vårdbiträden och undersköterskor i äldreomsorgen. Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har lovat att de som går utbildningen ska få fast anställning på heltid.

För Ystad betyder anslaget drygt 1,8 miljoner kronor och 40 utbildningsplatser.

Möjligheten att anställa fler på heltid i Ystad begränsas av att tillsvidareanställda nyligen gått från deltid till heltid, enligt Christian Persson. Men kommunen utreder nu hur många som kan erbjudas utbildning.

– Jag har bett organisationen att titta över hur många som kan få heltid, men det är ett fåtal, säger Christian Persson. 

Han poängterar att det finns ekonomiska begräsningar utifrån budget och att ekonomin ska vara i balans.

Ett annat problem är att alla inte får möjlighet till utbildning.

– Det är de som jobbat hos oss i många år och är tillsvidareanställda men som saknar utbildning, de inkluderas inte. Det är synd, säger Christian Persson.

Samtidigt är han positiv till en satsning på äldreomsorgen.

­– Regeringen har inte haft intentionen att exkludera vissa grupper vilket man gjort i nästa led. När Kommunal och SKR gjort ett upplägg har man tillsatt ytterligare krav som gör att vi inte kan nyttja detta fullt ut. Vi har bett tjänstemännen att återkoppla detta, säger Christian Persson.

SKR har i dagsläget inte fått in liknande reaktioner från några andra kommuner.

Fotonot: Bilden är licenserad av CC BY-SA 3.0 via Wikipedia.