Dagens LO-kongress behandlade val, ekonomi och ändrade stadgar. Förslaget till ändrade stadgar vållade en debatt där Kommunal än en gång demonstrerade sitt missnöje med att de som största förbund inte har större representation i styrelsen och vid kongressen.

Orsaken till markeringen var att förbundet inte får två representanter i LO-styrelsen. I dag har alla förbund har en företrädare oavsett storlek.

Kongressen beslöt att vid framtida kongresser minska antalet deltagare från nuvarande 300 till 250 ombud. Det får till effekt att Kommunal får färre ombud i förhållande till sin storlek jämfört med andra förbund.

Lena Ericsson Höijer, från Kommunal Stockholm, sa i ett inlägg att den skeva fördelningen av representation drabbar Kommunals kvinnor.

– Undrar om ett manligt dominerat förbund skulle förvägras inflytande i förhållande till sin storlek. Det är omodernt att hålla tillbaka kvinnorna i Kommunal. Vi måste få en rättvis och rimlig representation som speglar medlemsstorleken, sa hon.

Ändå stödde Kommunal LO-styrelsens förslag som också blev kongressens beslut.